FOTO: Element5/Unsplash

Rasisme på timeplanen

Skolen er en av de viktigste fellesarenaene for bekjempelse av rasisme. Det første steget i denne kampen er kunnskap om hva rasisme er og hvordan rasisme påvirker samfunnet vårt.

Undervisning om rasisme bør ikke være avhengig av spesielt interesserte og engasjerte lærere, det er noe alle elever bør få kunnskap om.

Den 21. mars markeres FN-dagen mot rasediskriminering. Rasisme er en trussel mot menneskeverdet og angår derfor oss alle. Men hvor mye læres det om rasisme i norske skoler?

Likevel ble det aldri snakket om hvor problematisk det var.

Da jeg vokste opp lærte jeg så godt som ingenting om rasisme på skolen. Jeg husker at vi i en engelsktime på videregående lærte om Martin Luther King og borgerrettighetsbevegelsen.

Etter den timen fikk jeg en snap hvor noen i klassen hadde tatt bilde av meg og tegnet en løkke rundt halsen. Øynene mine var krysset over og det var skrevet “dead n****” på bildet. Det var nok ment som humor, men for meg var det ekstremt ekkelt og nedverdigende. Likevel ble det aldri snakket om hvor problematisk det var.

Kunnskapen om rasisme og hvordan dette kunne være relevant å snakke om i en norsk kontekst, var med andre ord totalt fraværende i mine omgivelser. Selv hadde jeg opplevd det siden barnehagen.

Jeg er nå 24 år gammel og opplever at det fortsatt snakkes svært lite om rasisme i skolen. Når jeg holder foredrag eller workshops for elever, spør jeg dem alltid om dette er et tema de har lært om før. De aller fleste svarer nei.

Skolen er en av de viktigste fellesarenaene for bekjempelse av rasisme.

Gjennom mitt arbeid i Minotenk, har jeg fått treffe mange lærere på både ungdomstrinnet og i videregående skole. Mange forteller at de gjerne vil snakke mer om rasisme i klasserommet, men at de føler seg usikker på hvordan de skal gjøre det. Flere er også usikker på egen kompetanse og kunnskap når det kommer til temaet.

På bakgrunn av disse tilbakemeldingene publiserte Minotenk i 2021 en håndbok mot rasisme. Boken er gratis og tusenvis av eksemplarer finnes allerede rundt på norske skoler i hele Norge. I tillegg til verktøyene til Minotenk, finnes det også gode hjelpemidler tilgjengelig på Dembra (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) sine sider.

Skolen er en av de viktigste fellesarenaene for bekjempelse av rasisme. Det første steget i denne kampen er kunnskap om hva rasisme er og hvordan rasisme påvirker samfunnet vårt. Dette er noe som fint kan passe inn i samfunnsfag, historie, norsk, engelsk og KRLE. Det kan snakkes og læres om i forbindelse med demokrati, medborgerskap, menneskerettigheter og diskriminering. Som nevnt er dette et tema som angår alle – ikke bare minoriteter som opplever rasisme.

Verktøyene finnes, men om de tas i bruk er alt for ofte opp til hver enkelt lærer.

Samtidig vet vi gjennom undersøkelser at elever dessverre opplever rasisme på skolen i Norge. Det skal være nulltoleranse for rasisme, og det er svært viktig at dette tas tak i og at tiltak blir iverksatt hvis rasistiske hendelser har funnet sted.

Verktøyene finnes, men om de tas i bruk er alt for ofte opp til hver enkelt lærer. Vi trenger derfor å få rasisme inn på timeplanen, slik at alle elever i Norge kan få kunnskapen som trengs i kampen mot rasisme.