FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Solbergs pekefinger

Erna Solberg har rett i at mange går tøffe økonomiske tider i møte – men tar feil i at pekefingeren hennes er løsningen for vanlige folk.

Høyres ledelse har reist til København for å gå på Tivoli og snakke politikk med VG. Fra en berg og dal-bane gir Erna Solberg sine beste ferieråd til det norske folk, deriblant å velge rimeligere flyseter eller lavere hotellstandard.

Man kan jo tenke sitt om en partileder som reiser utenlands for å be vanlige folk feriere på sparebluss. Det minner litt om da Solberg, på spørsmål om hva hun ville si til folk som slet med å betale regninger under pandemien, svarte «men hadde de råd til det før?».

At dette skjer bare dager etter at Høyre i Stortinget gikk inn for å øke stortingsrepresentantenes godtgjørelse til over millionen, er også et tankekors.

Eller da hun skapte overskrifter ved å svare på spørsmål om økende ulikhet med at hun ville flere skulle investere i aksjer og fond.

At dette skjer bare dager etter at Høyre i Stortinget gikk inn for å øke stortingsrepresentantenes godtgjørelse til over millionen, er også et tankekors.

Men mer interessant er det hvordan Solberg, som var Norges statsminister i åtte år, i møte med vanlige folks utfordringer, bytter ut politikk med pekefinger – og med det tåkelegger de politiske forskjellene mellom høyre- og venstresiden i politikken.

Solberg har helt rett i at mange går tøffe økonomiske tider i møte, både på grunn av konsekvensene av krigen i Ukraina, og at norsk økonomi går godt, aktiviteten er høy og ledigheten er lav. Da er det viktig at vi har en regjering som setter trygg økonomisk styring øverst på agendaen. En uvettig offentlig pengebruk i en situasjon som den vi nå står i, vil kunne drive opp renta hyppigere og raskere, og få store konsekvenser for familier over hele landet.

For mange av disse står ikke valget mellom å fly business class eller ei, men om å i det hele tatt å få seg et pusterom fra hverdagen.

Men det er også viktig at vi har en regjering som evner å prioritere. Solberg ledet en regjering som øste ut oljepenger også i gode tider, samtidig som hun gjennomførte målrettede og usosiale kutt. Noen av landets rikeste fikk kuttet skatten sin med millioner, mens arbeidsledige ble fratatt feriepengene og mottakere av arbeidsavklaringspenger ble kastet ut i fattigdom og usikkerhet da karensåret ble innført.

For mange av disse står ikke valget mellom å fly business class eller ei, men om å i det hele tatt å få seg et pusterom fra hverdagen.

Nå har Arbeiderpartiet lagt om kursen. Karensåret er fjernet, arbeidsledige får feriepenger og vi styrker fellesskapet gjennom en bedre felles helsetjeneste, et tryggere arbeidsliv og rimeligere barnehage og SFO. Det er politiske prioriteringer som er langt viktigere for vanlige folk enn pekefingre fra forhenværende statsministere.