FOTO: Thor Edvardsen/Flickr cc

Vi trenger en felles krisestrategi i Norden

Skal Norden være en av verdens mest integrerte regioner, må nordiske myndigheter tørre å legge fram en plan som best forbereder dem på å takle neste globale utfordring sammen.

Fredag 10. juni åpnet omsider grensen til Sverige, som betydde at vaksinerte og handleglade nordmenn kunne dra på en etterlengtet Sverige-tur. Lange køer nære Strømstad er en indikator på lengselen folk har følt for å reise fritt i Norden.

Norge har hatt særdeles strenge regler for personer som har fått sin vaksine i utlandet.

De svært forskjellige måtene nordiske land har håndtert koronakrisen på har bidratt til at myndigheter i Norden har sett seg nødt til å stenge grensene. Det har vært et tilbakeskritt for det nordiske samarbeidet, for ikke å glemme de nordiske statsministrenes mål om å ha verdens mest integrerte region innen 2030.

Grensehinderrådet har påpekt at det kommer til å bli særdeles viktig at de som arbeider på tvers av landene får oppklaring og mulighet til å gjøre arbeidet sitt når neste krise rammer regionen vår. Ordfører i Strømstad, Kent Hansson, fortalte til NRK at koronasituasjonen har gjort skade på det norsk-svenske forholdet, og han mener det har oppstått mer polarisering på begge sider av grensen. Forhåpentligvis vil sakte men sikker åpning av grensene ha en helbredende effekt.

Nordiske land kan forplikte seg til en felles strategi for å håndtere fremtidige kriser.

Det har også vært stor usikkerhet for reise mellom Danmark og Norge i forbindelse med vaksinepass. Norge har hatt særdeles strenge regler for personer som har fått sin vaksine i utlandet.

Nordiske land kan forplikte seg til en felles strategi for å håndtere fremtidige kriser, som en ny pandemi, energikrise, naturkatastrofe eller lignende. Man kan unngå situasjoner hvor livene for tusenvis av mennesker som krysser grensen jevnlig plutselig blir snudd opp ned.

Under en pandemi må mange beslutninger naturligvis bli tatt lokalt og i henhold til situasjonen i forskjellige områder, men med en felles krisestrategi kunne vi unngått noen av hindrene vi har hatt i det siste, som blant annet innreisekarantene.

Skal Norden være en av verdens mest integrerte regioner, må nordiske myndigheter tørre å legge fram en plan som best forbereder dem på å takle neste globale utfordring sammen.