Teknologien skal passe på de eldre

Teknologi for eldre. Sikkerhetsteknologi.
Velferdsteknologien skal bli en god venn for eldre som ønsker å bo hjemme til de blir eldgamle.
Oslo kommune har bevilget 20 millioner kroner i arbeidet med velferdsteknologi frem til 2018. Hjelpemidlene har vært på markedet en stund. Nå akselererer bruken over hele landet. Flere kommuner har innredet egne demonstrasjonsleiligheter for velferdsteknologi.
Geriatrisk sykepleier Solfrid Rosenvold Lyngroth og ergoterapeut Sigrid Aketun ønsker blidt velkommen til den velutstyrte leiligheten Almas Hus ved Geriatrisk ressurssenter på Aker sykehus.
Bildet: Hjelpemidler