FOTO: Statkraft/Flickr cc

Verden trenger vindkraft

Vi har hverken tid eller råd til å droppe viktige klimatiltak. Derfor bør De Grønne si ja til mer vindkraftutbygging på land.

Det ligger an til vindkraftdebatt på De Grønnes landsmøte til helgen. Vindkraft er en typisk sak der to grønne kjerneverdier kolliderer: Hensyn til natur, biomangfold, friluftsliv og turisme møter hensyn til klima og økt behov for ren kraftproduksjon.

Verden står overfor to like alvorlige kriser – klimaendringene og tap av natur – og begge må løses for å sikre mat, vann og stabile økosystemer for menneskene på jorda.

Likevel vil vi advare mot konsekvent å ofre viktige klimatiltak på naturens alter. Skal vi lykkes med å stanse klimaendringene, må verden bli helt fossilfri, og det fort. Vi må elektrifisere alle samfunnssektorer og produsere fire til fem ganger så mye elektrisk energi som i dag.

Selv med storstilt energieffektivisering vil denne omstillingen måtte innebære naturinngrep, enten i Norge eller andre steder.

Vi skal ikke si ja til vindkraft overalt, for enhver pris.

Det europeiske markedet har et så å si umettelig behov for ren kraft, og Norge er moralsk forpliktet til å bidra i energidugnaden. Vi har både et historisk ansvar for klimaendringene og svært gode forutsetninger for fornybar energi.

Mange trekker frem havvind som et bedre alternativ til vindkraft på land. Havvind er definitivt en del av klimaløsningen, men teknologien er ikke moden ennå. Å skyve fremtidens havvind foran seg mens man sier nei til landvind, blir som å skyve elfly foran seg og godta vekst i flytrafikken. Utslippene må ned nå.

nyhetsbrevet

De Grønnes egne velgere er positive til vindkraft. I Ciceros klimaundersøkelse fra 2018 oppgir 75 prosent at de støtter økt vindkraftutbygging på land. De Grønnes velgere er både den velgergruppen som er aller mest positive til vindkraft på land, og de eneste som er mer positive enn negative til norsk krafteksport.

La det ikke være noen tvil: De Grønne er og skal være det beste naturvernpartiet. Vi skal ikke si ja til vindkraft overalt, for enhver pris. Vi bør jobbe for at det utarbeides en verneplan for vindkraft tilsvarende, eller sterkere enn, verneplanen for vannkraft. Men vi bør si nei til alle nye hytter, all ny infrastruktur og all import av regnskogsødeleggende produkter før vi sier nei til fornybar energiutbygging.

Vindkraftdebatten er betent og vanskelig å stå i for lokalpolitikere fra mange partier.

Rødts landsmøte har nettopp vedtatt et bastant nei til både landvind og krafteksport. Det er dårlig for klimaet, og i verste fall også dårlig for naturen. Et felles energisystem i Europa, der infrastruktur og naturressurser blir effektivt utnyttet, gir mindre unødvendig nedbygging av natur.

Vindkraftdebatten er betent og vanskelig å stå i for lokalpolitikere fra mange partier. Mens Rødt ofrer klimaet over en lav sko, må De Grønne holde hode kaldt. For menneskene, dyrene, naturen og økosystemene på jorda er det avgjørende at vi får ned klimagassutslippene raskt.

nyhetsbrevet