FOTO: Alexander Grey / Unsplash

Uansett hvordan vi regner, kommer kvinner dårligst ut lønnsmessig

Tiden er overmoden for å gjøre strukturelle grep som fremmer likelønn.

I dag markerer vi likelønnsdagen, og at fra og med i dag jobber kvinner i teorien gratis. I 2022 tjente kvinner i snitt kun 87,6 prosent av en gjennomsnittlig mannsinntekt. Uansett hvordan vi regner kommer, kvinner alltid dårligst ut. Om vi ser på gjennomsnitt, median, typetall eller hvilke forbehold vi tar og hvordan vi sammenligner, så taper damene lønnsmessig. Tradisjonen vi har hatt de siste årene med å bruke tid på å diskutere hvor store forskjeller det egentlig er, bør derfor avskaffes i år.  Denne likelønnsdagen bør brukes til å stille det grunnleggende spørsmålet: hvorfor verdsetter vi ikke de kvinnedominerte yrkenes verdiskaping høyere?

Ros og applaus betaler ikke regninger.

Kvinner i offentlig sektor produserer enorme verdier. Det vet vi i FO, forbundet for sosialarbeidere godt. Hver dag går medlemmene våre på jobb for velferdsstaten. De hjelper folk med å komme i jobb, gir elever et trygt skolemiljø, bidrar til at barn får en god oppvekst og gir gode fritidstilbud til ungdom. En verdiskapende offentlig sektor investerer i innbyggerne så flest mulig kan være med å bidra til samfunnet. Ansatte i offentlig og privat sektor skaper sammen verdiene vi i Norge lever av.

Les også: Kvinnedominerte yrker skaper verdier.

Mange kvinnedominerte yrker ble definert som samfunnskritiske under pandemien. Kvinnedominerte yrker fikk ros og applaus, men nå noen år etter er lønna like urettferdig lav. Ros og applaus betaler ikke regninger og løser ikke utfordringene vi har med å rekruttere ansatte til de kvinnedominerte yrkene.

Helsepersonellkommisjonen (NOU 2023:4) forteller oss at det er forventet underskudd på nesten 70 000 årsverk samlet i helse- og omsorgstjenestene i 2040. Bufdir har gjennomført en undersøkelse om turnover i barnevernet som viser at ansatte i hovedsak slutter i barnevernet på grunn av for lav lønn og for høy belastning i yrket. Det bør være en prioritert oppgave for alle politikere å rekruttere nok fagfolk til yrker som er så viktige for helsa og tryggheten til hver enkelt av oss.

Mange hadde merket det hvis ansatte i kvinnedominerte yrker ikke møtte opp på jobb.

Vi i FO mener tiden er overmoden for å gjøre strukturelle grep som fremmer likelønn. Vi må ha en likelønnsprofil på sentrale oppgjør og lokalt avtalte tillegg. Fagbevegelsen må stå i spissen for et strategisk, systematisk og kunnskapsbasert likelønnsarbeid. Det må settes ned et likelønnsutvalg som ser på ulikelønn i et livsløpsperspektiv, og derfra må vi utarbeide en helhetlig likelønnsplan.

Mange hadde merket det hvis ansatte i kvinnedominerte yrker ikke møtte opp på jobb. Verdiskapingen i privat sektor hadde blitt dårligere hvis elevene som trenger tett oppfølging av lærere og miljøterapeuter for å få et fagbrev i hånda, heller hadde droppa ut. Hvis den arbeidsløse ikke hadde fått hjelp av dyktige Nav-ansatte til å komme seg i ny jobb. Hvis hun som ble syk ikke hadde fått behandling før hun igjen var klar til å bidra i arbeidslivet.

Les også: Lønna er kjønna.

Hele laget trengs for å skape verdier i landet vårt. Da kan vi ikke verdsette halve laget med ros heller enn rettferdig lønn. Vi må kunne si til unge som skal velge utdanning, at de trygt kan velge seg et kvinnedominert yrke fordi de vil få rettferdig lønn som står til utdanning og ansvar. Der er vi ikke i dag. Derfor markerer vi likelønnsdagen og sier tydelig ifra at vi ikke godtar å jobbe gratis ut året.