FOTO: / ILLU: Jonas Alexander Larsen

– Jeg er en tviler av natur

Lederen i Unge Venstre, Tord Hustveit, er mest i tvil om hva vi skal gjøre med barnetrygden.

Hvem eller hva var det som gjorde deg interessert i politikk?
 – Jeg har alltid vært interessert i samfunnet rundt meg, men det som fikk meg til å melde meg inn i Unge Venstre, skjedde høsten 2009. Da gikk mye feil vei. Venstre falt under sperregrensen og klimatoppmøtet i København lyktes ikke med å få en god klimaavtale. For meg var det dyttet jeg trengte for å engasjere meg politisk.

Nevn en politiker du er uenig med, men som du likevel beundrer og lytter til?
– 
Jeg har veldig stor respekt for Bård Vegar Solhjell. Han har mange av de egenskapene jeg beundrer i en politiker: Evnen til å tenke nytt og tenke utenfor partilinje, reflekterte meninger og kunnskapsbasert. Jeg mener alle partier burde hatt en politiker som ham.

 Hva irriterer deg mest med norsk samfunnsdebatt i dag?
Det jeg irriterer meg over i samfunnsdebatten, er når noen forsøker å tillegge andre intensjoner. Det gir en dårligere samfunnsdebatt og er med på å skyggelegge reelle uenigheter.

Hvilken bok har du oftest anbefalt?
– Pleier ikke å anbefale så mange bøker, men hvis jeg skulle anbefalt en, ville det vært Narconomics. Ved å bruke enkle økonomiske analyser, viser forfatteren hvorfor vi ikke kommer til å lykkes med krigen mot narkotika og han viser tydelig frem det internasjonale perspektivet ved forbudspolitikken vår. Svake stater, særlig i Latin-Amerika, betaler en høy pris for at vi skal føre en streng forbudspolitikk.

 Hvilken bok som ikke er skrevet ennå skulle du likt å lese?
– 
Jeg skulle ønske noen kunne skrive en bok om generasjonsrettferdighet og hvordan vi kan forhindre at valgene vi gjør som samfunn i dag ikke er med på å gi neste generasjon mindre frihet. Enten det gjelder klima, miljø eller en bærekraftig velferdsstat. Det er åpenbart at vi i dag ikke er gode nok til å vekte ulike hensyn over tid og at det gjennomgående er de som kommer etter oss som taper på det. Ta pensjonsreformen som et godt eksempel. De som er misfornøyd er dagens pensjonister, men det er vi som er unge i dag som virkelig har fått kutt i pensjonen.

nyhetsbrevet

Hvem er den beste retorikeren i norsk politikk – og hvorfor?
– Jeg synes Kristin Clemet er en av de dyktigste retorikerne i Norge. Hun er tydelig, poengtert og klarer å legge frem kompliserte problemstillinger på en enkel måte, uten at det blir fordummende.

–Hvis du var finansminister for en dag, hvilken post på statsbudsjettet ville du prioritert opp? Og hvilken ville du prioritert ned?
– Jeg ville innført en form for jobbskattefradrag slik at det i større grad lønner seg å jobbe. Dette er særlig viktig for de som har minst og har vist seg å gjøre mye for å redusere ulikhet. For å finansiere det ville jeg gjort det dyrere å forurense.

Hvilke medier klarer du deg ikke uten?
– Jeg er en stor mediekonsument, men må jeg trekke frem en, er det The Economist. Magasinet gir et godt overblikk over en rekke saker og dekker hele verden. Det er med på å gi kunnskap og setter ting i perspektiv. Ikke minst har de en veldig god app hvor det er mulig å laste ned hele magasinet som podkast. Så jeg kan høre på det mens jeg gjør andre ting.

 Hvilken tv-serie er den beste, og hvorfor?
– Jeg er en stor fan av Game of Thrones. En spennende historie og et komplekst univers med mange interessante karakterer. Det er som skapt for alle oss som liker fantasy.

Hva er ditt beste triks for å koble av fra hverdagsstresset?
– Jeg liker godt å gå turer for å koble fra.

Hva hadde du brukt tiden til om du ble arbeidsledig i ett år?
– Jeg ville lært meg et nytt språk.

Hvilken sak er den vanskeligste å gjøre seg opp en mening om?
– Jeg er en tviler av natur, så det er mange saker hvor jeg er usikker på hva jeg skal mene. En av sakene jeg er mest i tvil om er hva vi skal gjøre med barnetrygden. Skal den være som i dag, skal vi heve og skattlegge den eller endre den totalt og heller gi gratis barnehage og SFO.

Finnes det en elite som det er verdt å gjøre opprør mot? I så fall – hvilken og hvorfor?
– Jeg ser på meg selv som radikal og mener mye burde være annerledes i samfunnet, men har liten tro på radikale metoder som opprør. Tror den beste måten å endre et samfunn på, er gjennom å gjøre kontinuerlige endringer over tid.

Gi et råd til unge folk som vil sette spor i samfunnet. Hva bør de gjøre og hva bør de droppe?
– Litt usikker på om jeg er i en posisjon til å gi andre unge råd, men for egen del forsøker jeg å jobbe systematisk og kunnskapsbasert på de områdene hvor jeg mener det er viktig å endre samfunnet. Og jeg forsøker å løfte blikket og tenke hvor jeg ønsker at samfunnet skal være om 50 år, slik at jeg ikke mister blikket på hvilken retning jeg mener samfunnet bør gå i.

Dersom menneskene koloniserer Mars og lager et nytt samfunn. Hva bør være den første setningen i den nye grunnloven der?
–Tror jeg ville brukt en omskrevet introduksjon til Unge Venstres program: På planeten Mars skal alle sikres like rettigheter og få muligheter uavhengig av inntekt og bakgrunn.

nyhetsbrevet