Demonstrasjon mot innføring av EU direktiv Demonstrasjon mot i

Oslo, Youngstorget. Politisk streik og demonstrasjon mot innføring av EUs nye regelverk om vikarbyråer, det såkalte vikardirektivet. Paroler og fagforeningsfaner i snøvær. Paroler om “Nei til EUs vikardirektiv” og “Ja til fast ansettelse”. Vikarer.
FOTO: STEIN J. BJØRGEN