FOTO: Ola Björnström/Flickr cc

Barnehager som big business

Jeg har selv hatt barnet mitt i en kommersiell familiebarnehage i Oslo, og opplevd hva slags innovasjon barn blir utsatt for når noen skal tjene penger på denne tjenesten.

Venstre-leder Trine Skei Grande mener forslaget om profittfrie barnehager hindrer innovasjon i offentlig sektor og at det er kvinnediskriminerende.

Men skaper det egentlig innovasjon at investorer tar profitt fra en 100 prosent skattefinansiert velferdstjeneste?

De skaper ingen merverdi.

Hvis det er denne typen gründervirksomhet vi skal leve av i framtiden, blir jeg bekymret. Noen må skape verdiene før vi kan dele dem. Alle kan ikke leve på overføringer fra det offentlige. Men dette er jo selve forretningsideen til det Skei Grande kaller gründere innen barnehagesektoren.

De kommersielle eierne setter ikke egen kapital i arbeid. De skaper ingen merverdi. I stedet driver de en tjeneste som er fullfinansiert av det offentlige, og henter ut penger av den.

Barn ble funnet i veien av naboer, uten tilsyn.

Jeg har selv hatt barnet mitt i en kommersiell familiebarnehage i Oslo, og opplevd hva slags innovasjon barn blir utsatt for når noen skal tjene penger på denne tjenesten.

nyhetsbrevet

I barnehagen var utskiftningen av de ansatte så høy at barna ikke fikk tilknytning til noen. Matpenger ble betalt inn, men mat og drikke uteble. Det manglet leker og sitteplasser. Det var ingen med pedagogisk utdanning i ledelse eller blant ansatte. De ansatte (kvinner) ble behandlet dårlig. De snakket dårlig norsk, og det var vanskelig for dem å varsle om dårlige forhold for seg selv og for barna – dét er kvinnediskriminerende!

Dette går utover barna og de ansatte.

Barn ble funnet i veien av naboer, uten tilsyn. Vikarer presset mat inn i munnen på barn som ikke ville spise, det var én voksen på åtte ettåringer flere timer om dagen, og matpenger ble lurt unna.

Da jeg gikk regnskapet nærmere etter i sømmene, viste det seg at eieren av barnehagen tok ut lønn som tilsvarte 40 prosent av tilskuddet fra kommunen (1,4 millioner kroner). Jeg varslet bydelen, men det var lite de kunne gjøre. Dessverre forstod jeg i denne prosessen at min historie ikke er unik. Presset på plasser og mangel på regulering har gjort det enkelt å drive barnehage på svært grådig vis. Dette går utover barna og de ansatte.

Jeg syns velferdsprofitører er et mer dekkende begrep.

Når det gjelder “gründerne” jobber de sjelden i barnehagene selv, men driver flere små enheter og beriker seg på et altfor ofte dårligere tilbud for barna og de ansatte, som i stor grad er kvinner.

Det viktigste for barna er en god og trygg barnehageplass. Og når profitt er motivasjonen, vil det bli et marked for det Skei Grande kaller «gründere».

Jeg syns velferdsprofitører er et mer dekkende begrep. Og jeg skulle ønske Venstre i stedet støttet bærekraftig innovasjon i næringslivet.

nyhetsbrevet