FOTO: (AP Photo/Jay Reeves)

Arven etter Bezos

Jeff Bezos trekker seg som toppsjef i Amazon. Hva i all verden har han skapt?

Mørk dress, hvit skjorte og slips er byttet ut med pilotbriller og romfartsjakke. Jeff Bezos vil bruke mindre tid på selskapet Amazon og mer tid på sine andre interesser. Som Blue Origin, prosjektet som skal kolonisere verdensrommet. Før Bezos vender blikket mot stjernene, bør han bry seg mer om hva han etterlater seg på landjorda. Ikke minst hvordan Amazon behandler de 1,3 millionene som jobber for selskapet.

Nylig ble det kjent at Jeff Bezos trekker seg som Amazons ansikt utad, men fortsetter som utøvende styreleder. Bezos er nest rikest i verden. Selskapet han startet i en garasje i 1994 er nå et av verdens mektigste. Men Amazon anklages også for å utnytte sin monopolmakt, elendige arbeidsbetingelser, overvåking av ansatte og fagforeningsknusing.

Om de vinner fram, kan Amazon-arbeidere i USA for første gang forhandle kollektivt om krav til lønn og arbeidsmiljø

Motarbeider fagforeninger

Samtidig som Bezos trapper ned som sjef, stemmer nemlig Amazon-lagerarbeidere i Bessemer, Alabama, over muligheten til å danne en fagforening. Om de vinner fram, kan Amazon-arbeidere i USA for første gang forhandle kollektivt om krav til lønn og arbeidsmiljø. For første gang. I selskapets 27 år lange historie. Det er ikke mye å skryte av. Amazon har lenge forsøkt å motarbeide dette, for eksempel ved å stille krav til at alle måtte møte opp personlig for å kunne stemme. En rettslig kjennelse konkluderte med at avstemmingen kunne skje per post.

Amazon er beryktet for å stille beinharde krav til produktivitet. Mange forteller om lange skift og stressende kontroll av arbeidstiden. Et toalettbesøk blir regnet som «time off task».  Etter å ha blitt presset kraftig, blant andre av Bernie Sanders, valgte Bezos å øke minstelønnen i Amazon til 15 dollar i timen. Fortsatt er det mange eksempler på at lønnen synker på steder der Amazon etablerer sine varelagre.

De noe under 6000 lagerarbeiderne i Bessemer har frist til slutten av mars på å bestemme seg. Stemmer de for fagorganisering, kan det føre til en bølge av lignende organisering ved de andre Amazon-lagrene i USA.  Det kan bety mye i et land der stadig færre er organisert. Innen varehandel er det bare 11 prosent.

Amazon har konsekvent motarbeidet fagforeninger

Amazon har aktivt motarbeidet initiativet i Alabama med budskap som: «Dette har dere ikke behov for», «penger brukt på fagforeningskontingent er bortkastet» og «ikke la en fagforening komme mellom dere og selskapet».  Tilfellet er ikke unikt. En rapport fra Amnesty International tar for seg Polen, Frankrike og Storbritannia, i tillegg til USA, og dokumenterer hvordan Amazon konsekvent har motarbeidet fagforeninger og bruker datasystemer for å overvåke forsøk på organisering og protester fra de som jobber for dem.

#makeAmazonpay

På handledagen Black Friday i fjor demonstrerte arbeidere og aktivister i 15 land mot Amazon. Aksjonene fikk bred internasjonal støtte, og i et åpent brev til Jeff Bezos var beskjeden klar: «Verden vet at Amazon har råd til å betale sine arbeidsfolk skikkelig, dekke sine klimakostnader og betale skatt. Og til tross for dette fortsetter du å vri deg unna det du skylder arbeidere, samfunnet og planeten», het det i brevet.

Bezos svarte ikke selv, men en representant for Amazon uttalte at selskapet betaler masse skatt globalt, og støtter ansatte, kunder og lokalsamfunn gjennom forsvarlige sikkerhetsrutiner, gode arbeidsbetingelser og konkurransedyktig lønn. Rett nok økte Amazon lønnen med 2 dollar i timen fra mars 2020, under den første fasen av koronapandemien, men trakk da også lønnstillegget tilbake to måneder senere.

Global aktør

Som global aktør kan Amazon spille grupper av arbeidere opp mot hverandre, true med å flytte aktivitet ut, og skape konkurranse om hvor arbeidsplassene skal ligge. Lokale krav har dermed vanskelig for å nå fram. Streiker i Frankrike i mai 2019 førte til at Amazon la ned aktiviteten i sine varehus i Frankrike og flyttet bestillingene til varelagre i Italia, ifølge nettavisen Politico.

Det uformelle nettverket Amazon Workers International (AWI) startet i 2015, da tyske arbeidere i byen Bad Hersfeld gikk til streik. I nabolandet Polen tok varehusarbeidere kontakt fordi Amazon leverte varer til det tyske markedet fra sine varelagre i Polen, men de som arbeidet her hadde langt dårligere betingelser enn sine tyske kollegaer.

Da franske Amazon-arbeidere gikk til streik, fulgte polske Amazon-arbeidere med

Under pandemien har AWI fått ny kraft. Grupper fra USA og seks EU-land har begynt å snakke sammen, og danne felles front. De bruker de digitale mulighetene, og arrangerer video-konferanser. De har planer om å utvide aktiviteten til Amazon-arbeidere i Asia, Latin-Amerika og andre deler av Europa. Da tyske arbeidere lyktes i å stoppe dataprogrammer som skulle overvåke om de ansatte fulgte smittereglene, ble erfaringene delt med andre land. Da franske Amazon-arbeidere gikk til streik, fulgte polske Amazon-arbeidere med. De brukte det samme EU-direktivet til å stille krav om sterkere rettigheter for polske arbeidere. AWI er ingen fagforening. De har heller ikke direkte utspring i fagforeninger. Ifølge dem selv blir de konsekvent oversett og ikke omtalt av ledelsen i selskapet.

Romfart og rikdom

Jeff Bezos vil at romfartsprosjektet Blue Origion skal gjøre det mulig for helt vanlige millionærer å reise i verdensrommet. 13. oktober 2020 ble Blue Origins rakett New Shepard skutt opp. Denne interessen for romfart har han til felles med Teslas grunnlegger Elon Musk. 14. november sendte SpaceX opp sin Falcon 9.

Under den kalde krigen var det stormakter som sendte raketter ut i verdensrommet. Nå er det verdens to rikeste menn som konkurrer. Under pandemien har Jeff Bezos og Elon Musk slått alle rekorder og økt sine formuer til henholdsvis 184 milliarder og 185 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. På en eneste dag i fjor sommer tjente Bezos 13 milliarder dollar, eller 118 milliarder kroner. 118 milliarder. På en dag.

Samtidig viser en rapport fra Verdensbanken at global fattigdom økte i 2020 for første gang på flere tiår som følge av Koronaepidemien.

«Hver dag flyttes arbeidsplasser fra norske virksomheter til algoritmer som kjøres av Amazon Web Services»

Nødvendig infrastruktur

Andy Jassy heter mannen som overtar for Jeff Bezos. Han kommer fra stillingen som sjef for Amazon Web Services, AWS. Han har bygget opp Amazons skytjenester, og gjort AWS til den mest lukrative delen av Amazon. Over halvparten av overskuddet i selskapet stammer fra skytjenestene, ifølge CNBC.  Bare et par andre selskaper som Microsoft Azure og Google Cloud kan konkurrere med AWS, som ifølge analysebyrået Gartner hadde om lag 45 prosent markedsandel innen såkalte infrastrukturtjenester i 2019.

Det er et stort problem at helt nødvendig digital infrastruktur eies og drives av noen svært få private selskaper. «Hver dag flyttes arbeidsplasser fra norske virksomheter til algoritmer som kjøres av Amazon Web Services», skriver styreleder i Nordic Semiconductor, Birger Steen på LinkedIn. I EU bygges det opp støtteordninger for en europeisk leverandørindustri som det norske selskapet Nordic Semiconductor, og som en motvekt til de store teknologiselskapenes dominans. I Tyskland har man sett behovet for en offentlig skytjeneste.

Vi kan spørre om ikke Amazon egentlig er vår tids jernbane. Det er med utgangspunkt i denne infrastrukturen vi kan forvente å se Amazon vokse.

Selskapet for alt

Jeff Bezos liker å kalle Amazon for «The everything store», butikken for alt. Det er ikke lenger i nærheten av å være dekkende. Nå er Amazon «the everything company», selskapet for alt. De dominerer og eier alt fra matvarekjeden Whole Foods med om lag 400 butikker, til Videotjenesten Amazon Prime, og smarthøytaleren Alexa. De erobrer stadig nye områder.

Datainnsamling og datadeling via Amazon Web Services er et område der selskapet vil komme til å vokse

Dette året lanseres Amazon Sidewalk. Det utvider smarte hjem med sensorstyring og talekontroll, til smarte nabolag. Amazon Sidewalk kobler sammen smarte løsninger du har hjemme i et lokalt nettverk. På den måten kan dørlåsen kommunisere med gatelyset som har kontakt med de nye interaktive Echo-høytalerne i stua. Du kan også kommunisere med naboens «smarte ting» som er koblet til nett, og for eksempel finne ut hvor hunden din befinner seg hvis den har et halsbånd med sensor.

Tilgang til data gir stor makt. Datainnsamling og datadeling via AWS er et område der Amazon vil komme til å vokse. Nå er de for eksempel på vei inn i landbrukssektoren. Data om jordsmonn, temperatur, såkorn og klimatiske forhold samles, deles og blir en stadig viktigere del av beslutningsgrunnlaget for alle som driver med landbruk.  AWS tilbyr Farmmobile, som samler denne type data fra maskiner og utstyr. Selskapene som leverer produktene, samarbeider med selskaper som kontrollerer datastrømmer og har tilgang til forbrukere. Det øker faren for sentralisering og konsentrasjon av markedsmakt.

Hva i all verden er Amazon?

I et åpent brev til sine ansatte skriver Bezos: «Denne reisen startet for 27 år siden, den gang Amazon bare var en idé og ikke hadde noe navn. Spørsmålet jeg ble stilt hele tiden på den tiden var «hva er internett?» Det trenger jeg gudskjelov ikke svare på lenger», skriver Bezos. Spørsmålet han nå må svare på er: hva i all verden er Amazon? Det er veldig lenge siden det bare var en online bokhandel.