FOTO: Jan Arne Wold/Equinor

Gigantiske oljefelt betyr gigantiske utslipp

Agenda Magasin mener: Equinor må slutte grønnvaskingen av Johan Sverdrup-feltet. Hvor ren eller skitten utvinningen er, har lite å si så lenge de store utslippene kommer når oljen brukes.

I dag overleverer Equinor planene for fase to av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen til olje- og energidepartementet. Oljeressursene på Johan Sverdrup-feltet er gigantiske og av historisk størrelse. Det er anslått at overskuddet vil bli 900 milliarder kroner, og at utvinningen her vil bidra til 150.000 årsverk over 50 år. Den siste oljearbeider på dette feltet er antakelig ikke født ennå.

Når Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor, sier til NRK at karbonutslippene fra produksjonen på feltet er lave, er det en grov forvridning av virkeligheten. Sætre vet selvfølgelig at ingen oljefelt i verden har særlige utslipp i produksjon, relativt til bruken. Dette må understrekes igjen og igjen: det er forbrenningen – bruken – av oljen som utgjør nesten hele utslippet. Alle gigantiske oljefelt fører til gigantiske utslipp. Johan Sverdrup er ikke et unntak.

Klimakonsekvensene av utbyggingen er overtydelige.

Dagens nyhet fra planene for fase 2 er at lønnsomheten blir høyere enn antatt. Men det er forstemmende at NRK ikke klarer å sette dette i en annen vinkling enn oljenæringen selv har lagt opp til under lanseringen av fase 2 på oljemessen i Stavanger. Klimakonsekvensene av utbyggingen er overtydelige. Det er maktpåliggende med kritiske spørsmål.

Johan Sverdrup-feltet vil gi utslipp på 1,3 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer 25 år med utslipp for hele Norge. Vi kan glede oss over milliardene til velferd og arbeid, men prosjektet er også en videreføring av Norges katastrofale påvirkning på verdens klima.

Det er anslått at klimaendringene vil bidra til å bremse verdens økonomiske vekst med 1-10 prosent.

Utslippene bør ikke minst bekymre Equinor. Det er tre rimelige grunner til at et selskap bør ta et særlig ansvar for å rydde opp i klimakrisen: At man har ressurser til å bidra, at man har skyld i skaden, og at man har tjent på utslippene. Equinor krysser av i alle disse boksene.

Det er anslått at klimaendringene vil bidra til å bremse verdens økonomiske vekst med 1-10 prosent. Det er enorme kostnader, godt illustrert ved konsekvensene årets ekstremsommer fikk for jordbruket i Norge. Klimaet blir mer ustabilt og mer uforutsigbart – og dyrere.

Det er forstemmende at Equinor ikke virker å ta på alvor dobbeltheten i dette prosjektet. Det er nemlig ikke bare den økonomiske verdien av prosjektet, men også klimagassutslippene som er gigantiske og av historisk størrelse.

nyhetsbrevet