FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix

Grenser for populisme

Ingen nordmann er en øy, ei heller Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum.

Det har vært relativt få forsøk på å score billige partipolitiske poeng fra opposisjonen under denne koronasituasjonen, men forrige lørdag greide ikke Trygve Slagsvold Vedum å holde seg lenger og gikk ut i Dagbladet: «Det er nå vi ser hvor viktig nasjonalstaten er. Den er vårt viktigste verktøy i denne krisa.»

I denne krisa har det vært avgjørende at ethvert land tenker på sine innbyggere. Det er det vi politikere er satt til å gjøre.

For Vedum er koronakrisa en påminnelse om hvorfor nasjonal suverenitet og nasjonal fellesskapsfølelse er så viktig, ifølge avisa. «I denne krisa har det vært avgjørende at ethvert land tenker på sine innbyggere. Det er det vi politikere er satt til å gjøre. Det er jobben vår. Vi kan ikke sitte å vente på at andre skal redde oss».

Det er ingen nyhet at Sp-lederen er tilhenger av nasjonalisme, som i hans definisjon altså er positiv og inkluderende. Men utfordringen med -ismer er at det er vrient å bare beholde det du liker, og ignorere baksiden av medaljen. La oss si Høyre hadde sagt at kapitalisme er best – er det mulig å se for seg en positiv og inkluderende kapitalisme uten bivirkninger som urettferdighet?

Hvis nordmenn bare skal tenke på seg selv, så kan man ikke bli furten om stormakter som Kina, USA eller Russland gjør det samme.

Hvis nordmenn bare skal tenke på seg selv, så kan man ikke bli furten om stormakter som Kina, USA eller Russland gjør det samme, mens de synger tramp, tramp, tramp på en smurfenasjon. Nasjonalisme, som kapitalisme, favoriserer de sterkeste. Norge er ingen stormakt, men staten er robust og velstående, med en feit oljesjekk i baklomma – mye takket være globaliseringen. Det er få land i verden forunt å kunne kjøpe seg ut av koronauløkka og den påfølgende økonomikrisa.

Nasjonalisme, som kapitalisme, favoriserer de sterkeste.

Hellas, som befinner seg i motsatt ende av robustskalaen, vil rammes ekstremt hardt av koronaen, og vil trenge mye hjelp fra EU og andre institusjoner framover. Ifølge Det internasjonale pengefondet forventes den greske økonomien å synke med 10 prosent i år, i alle hovedsak på grunn av bortfall av turisme – og det skjer altså i et land som allerede var i knestående etter mange år med finanskriser. Så jo, noen land må faktisk vente på at andre skal redde dem.

«Så snart koronaviruset havnet i Europa, begynte landene å vende seg innover, sette sine innbyggeres behov først og ignorere bønner fra naboland. EU-medlemmer stengte sine grenser for første gang på tiår, og konkurrerte med hverandre om å få tak i viktig medisinsk utstyr, inkludert ventilatorer», heter det i en artikkel i nettmagasinet Vox om hvordan viruset splitter Europa, setter de rike opp mot de fattige og truer den europeiske solidariteten.

Nå er jo ikke Slagsvold noen stor tilhenger av europeisk solidaritet, men også her er det ikke vanskelig å se for seg at pipa ville fått en annen lyd om det var Norge som var i motsatt ende og vi hadde måttet trygle om hjelp fra EU – fordi det da hadde vært best for oss.

Se rundt deg – hvor mange av gjenstandene du ser er laget i Norge?

Norge er et av landene i verden som er mest tjent med samkvem på tvers av grensene, som også næringsminister Iselin Nybø fra Venstre svarte Slagsvold Vedum i Dagbladet: «Jeg frykter at denne krisa, og budskap som det Vedum kommer med, skal sørge for mer proteksjonisme i verden. Vedum sender signaler om stengte grenser og mindre handel, og det er en verden jeg ikke ønsker å se. Det er også en verden hvor Norge kommer tapende ut», sa Nybø til Dagbladet, og ramset opp:

Norge eksporterte i 2019 varer og tjenester for 1 300 milliarder kroner, rundt 25 prosent av de ansatte i det norske næringslivet arbeider i en eksportbedrift, og 75 prosent av norske varer og tjenester eksporteres til EU. For ikke snakke om alt vi importerer. Se rundt deg – hvor mange av gjenstandene du ser er laget i Norge? Hvor mange av klærne du har på deg? Hvor mye av det medisinske utstyret vi trenger for å bekjempe pandemien, er laget i Norge?

Eller ta landbruket: Uten import av kraftfor hadde norsk kjøtt- og melkeproduksjon blitt mye dyrere og uten arbeidsinnvandring hadde norske bønder måttet dyrke jorda og passe dyre sine selv – eller betalt nordmenn atskillig mer.

Hvert land alene kan ikke bekjempe klimaendringene. Det samme gjelder koronaviruset.

Norge vil tape stort på mer nasjonalisme og proteksjonisme i verden. Vi importerer og eksporter ekstremt mye, rundt 20 000 nordmenn studerer årlig i utlandet, vi er på Europa-toppen i antall fly- og feriereiser i året. Mange nordmenn arbeider i utlandet. Deler av Norge er helt avhengig av turisme fra utlandet.

Hvert land alene kan ikke bekjempe klimaendringene. Det samme gjelder koronaviruset. I stedet for at hvert land bare tenker på sine egne innbyggere, hadde det vært smartest med koordinerte, samkjørte tiltak, for å begrense skadene og gjøre unntakstilstanden kortest mulig. Slik det er nå, hvor alle land har ulike tiltak og befinner seg i ulike faser, øker sannsynligheten for at dette vil trekke ut i tid. Hvis nordmenn vil ut og fly igjen, hjelper ikke det om Hellas har stengt landet. Eller omvendt.

Det er veldig mye negativt å si om globalisering også, som utnytting av billig arbeidskraft, skatteparadiser og økte klimautslipp, men det har altså gjort nordmenn steinrike.

Det er veldig mye negativt å si om globalisering også, som utnytting av billig arbeidskraft, skatteparadiser og økte klimautslipp, men det har altså gjort nordmenn steinrike. Økt nasjonalisme og proteksjonisme vil gjøre oss fattigere, også på kunnskap og opplevelser. Det kan godt Trygve Slagsvold Vedum ville, men da bør han være åpen om det.

Artikkelen er også publisert i Dagsavisen.