Høyrepopulismen truer friheten og likheten

Agenda Magasin mener: Mer makt til høyrepopulistene betyr tøffere kår for rettsstat, medier, fagforeninger og internasjonale organisasjoner. Det går ut over vanlige folk.

Svenskene går til valgurnene på søndag. Valget blir omtalt som et skjebnevalg. Det svenske politiske systemet har vært kjent som et av verdens mest stabile, med klare fronter mellom høyre og venstre. Med Sverigedemokratenes inntog i Riksdagen har svenske medier begynt å snakke om at det har oppstått en ny akse i svensk politikk. På den ene siden globale, anti-autoritære og liberale partier, og på den andre siden tradisjonelle, autoritære og nasjonalistiske partier. Denne såkalte GAL-TAN-aksen har vært en fremmed fugl i det svenske landskapet, og får mye oppmerksomhet. Sverige begynner å ligne mer på andre europeiske land, som har hatt politisk konflikt langs flere akser i årtier.

Sverigedemokratene ligger tydelig an til å vokse i tredje valg på rad. Forskere fra universitetene i Stockholm, Uppsala og Berkeley viser i en rapport om Sverigedemokratene som ble sluppet denne uken hvordan a) finanskrisen og b) arbeidslivsreformene under den borgerlige regjeringen 2006-2011 har økt forskjellene mellom de som er på innsiden og utsiden av svensk arbeidsliv. Økt utrygghet på arbeidsmarkedet har bidratt til å svekke tilliten til politikere og styresett. Lav tillit spiller sammen med den innvandringsmotstanden som alltid er sentral for å drive fram høyrepopulistiske partier.

Høyrepopulistiske partier sier de vil samle mer makt hos Folket, som forstås som enhetlig og med en felles interesse.

Vi har grunn til å frykte at høyrepopulistiske partier får mer makt. Ikke fordi de er kritiske til innvandring. Innvandringskritikk finnes i mange leire. Selv om høyrepopulistiske partier har mer alarmistisk retorikk, er i realiteten er forskjellene i faktiske innvandringspolitiske forslag mellom de høyrepopulistiske partiene og de store partiene sjelden særlig store i 2018. Men de høyrepopulistiske partiene skiller seg ut fra de andre ved at de kanaliserer den lave tilliten inn i en kritikk av de institusjonene som er der for beskytte friheten vår og de små økonomiske forskjellene mellom folk.

Høyrepopulistiske partier sier de vil samle mer makt hos Folket, som forstås som enhetlig og med en felles interesse. Høyrepopulistene forstår mange demokratiske institusjoner som ikke fullt demokratisk legitime eller beint fram illegitime. Og de institusjonene får det glatte lag når høyrepopulister får makt. Det er farlig.

Vi andre vet at vi trenger medier som stiller politikere til veggs. En sterk rettsstat som beskytter individer mot vilkårlige avgjørelser fra politikere. Fagforeninger som beskytter mot at pengemakt skal bli konsentrert hos noen få. Internasjonale organisasjoner som holder stater i ørene mot menneskerettighetsbrudd.

Gode liv for vanlige folk er bare beskyttet hvis systemet har slike checks and balances. De er forutsetningen for frihet og likhet. Vi, folket, er ulike mennesker med ulike interesser som må veies mot hverandre. Ellers blir det bare makta og pengene som rår.