Tabell 2

Tabell 2. Antall selvmord i ulike aldersgrupper i region Sør-Øst Norge i 2018-2020. Tallene er basert koding etter rettsmedisinsk obduksjon utført ved Oslo universitetssykehus.

Tabell 2. Antall selvmord i ulike aldersgrupper i region Sør-Øst Norge i 2018-2020. Tallene er basert koding etter rettsmedisinsk obduksjon utført ved Oslo universitetssykehus.

Tabell 2. Antall selvmord i ulike aldersgrupper i region Sør-Øst Norge i 2018-2020. Tallene er basert koding etter rettsmedisinsk obduksjon utført ved Oslo universitetssykehus.