Å forstå så vel den "jazzing" som ikke rammer deg selv

Å forstå så vel, den «jazzing» som ikke rammer deg selv

Enten det foregår i garderober, badstuer, i den amerikanske valgkampen eller i lukkede facebookgrupper, det er de samme undertrykkende strukturene vi snakker om.