sovjet1

I Sovjettrussland innførte man i 1929 en helt ny måte å organisere arbeidstiden på. Helgen ble strøket fra kalenderen som nå hadde femdagersuke og sekukersmåned. Dagene ble erstattet av symboler som signaliserte ulike typer arbeid og av farger. Hver arbeider fikk en egen farge, og når din farge dukket opp i kalenderen hadde du “hviledag”.