Protester mot myndighetenes koronahåndtering i Sør-Afrika.

Koronapandemien har satt demokratiet i press i mange land. Her blir demonstranter som protesterer mot myndighetenes koronahåndtering i Sør-Afrika angrepet av politiet.

Demokratiet er under press under covid-19 pandemien mange steder.

Protester mot myndighetenes koronahåndtering i Sør-Afrika