Korona rammer kvinner hardest

Oslo 20200522.
Sykepleier Marianne Løvaas (i midten) og Julie Isaksen (t.h.) har nettopp tatt i mot en pasient med mulige covid-19 symptomer på akuttavdelingen på Diakonhjemmet i Oslo.
Foto: Heiko Junge / NTB

Korona rammer kvinner hardest

Sykepleiere behandler korona-pasient i fullt smitteutstyr