FOTO: Joseph Pessar

Menns tilgang på sex henger sammen med fattigdom

Er du en fattig mann, er det større sannsynlighet for at du ender opp med å leve et ensomt liv uten en partner og uten barn.

FpUs leder Simen Velle har satt fyr på likestillingsdebatten i Norge, etter sitt utspill om hvordan en «tinderfisert» sexkultur gjør at bare noen få menn får tilgang til alle jentene, mens andre menn ikke får seg noe som helst.

Velle har riktignok trukket tilbake sine opprinnelige spissformuleringer, men hans poeng om at mange menn føler seg ekskludert, fortjener fortsatt oppmerksomhet. Spørsmålet er hvem som har ansvaret? Bør mennene ta seg sammen og bli mer attraktive for å øke sjansen for å skaffe familie, eller ligger ansvaret først og fremst hos samfunnet?


Andre leser også:  Denne helga gikk det galt for Velle.


Det korte svaret er at det er et samfunnsproblem, men det skyldes ikke at likestillingen har «gått for langt». Dette er snarere et symptom på økende sosiale ulikhet i Norge og andre vestlige land. For ensomhet og følgelig også barnløshet henger i stor grad sammen med sosial klasse.

Ensomme menn dør 7 år tidligere enn menn i parforhold.

Gutter og menn som ikke får «tilgang til damer», som forblir enslige og barnløse, kjennetegnes av å være menn med lav utdannelse og lav inntekt. Dårlig helse er også en del av bildet – både som årsak til, men også som virkning av ensomhet. Er du en fattig mann, så er det større sannsynlighet for at du ender opp med å leve et ensomt liv uten en partner og uten barn. Du velges bort, og får ikke mulighet til å reprodusere deg. I stedet blir livet både mer ensomt og kortere. Ensomme menn dør 7 år tidligere enn menn i parforhold. Er man isolert og enslig, så har man 50 prosent større sjanse for å dø av de fleste sykdommer, viser en dansk undersøkelse. 

La oss se på 40 år gamle menn som tilhører toppen og bunnen i samfunnshierarkiet. De fem prosent rikeste på toppen har en barnløshet på 11 prosent, mens de fattigste fem prosentene har en barnløshet på hele 72 prosent.

I alle tider har det vært menn som verken har giftet seg eller fått barn. Men det store omfanget i dag er ganske nytt. Dessuten er trenden økende i vestlige land.

Det å skaffe seg familie er viktig for å bli inkludert i samfunnet og å bli kjent med omgivelsene man bor i.

Det er viktig å anerkjenne at det er ulike meninger om betydningen av barn og familie for et lykkelig eller meningsfylt liv. Noen velger bevisst et liv uten barn, men de aller fleste av oss har ønske om å bli foreldre med barn.

I boken Usynlige menn – et nytt perspektiv på norsk likestilling, skriver daglig leder i Reform – ressurssenter for menn, Are Saastad, om sammenhengen mellom barnløshet og utenforskap.

Det å skaffe seg familie er viktig for å bli inkludert i samfunnet og å bli kjent med omgivelsene man bor i. Han kaller barn og familie for «inngangsbilletten» til samfunnet. Gjennom å være forelder, deltar man på flere sosiale arenaer og slik skaper man kontakter og relasjoner som kan være verdifulle. Alt fra oppfølgingen av barna på skolen til barnebursdager sveiser samfunnet sammen og skaper et verdifullt sosialt nettverk for den enkelte. Som enslig går man glipp av alt dette.

Det er sikkert ikke lett å snu denne deprimerende utviklingen gjennom politiske tiltak. Men skal vi fortsette å være et inkluderende likestillingssamfunn, så må vi forsøke å gjøre alt vi kan for at alle uavhengig av kjønn, skal ha muligheten til å leve gode, frie liv.

Det første skrittet i retning politiske løsninger er å sette saken om utfordringer som er særegne for menn på dagsordenen.

For to år siden fikk jeg æren av å bli del av Mannsutvalget, som Regjeringen satte ned for å utrede menns likestillingsutfordringer og komme med forslag til politiske løsninger. Ensomhet og utenforskap er blant de viktigste temaene vi har sett på. Rapporten skal komme i slutten av april i år.

Det første skrittet i retning politiske løsninger er å sette utfordringer som er særegne for menn på dagsordenen. Derfor er jeg glad for at menns likestillingsutfordringer blir løftet opp i debatten. Problemene menn sliter med bør ikke uten videre individualiseres. Det er gjerne strukturelle forhold som forklarer hvorfor noen menn lykkes godt, mens andre ender opp som både fattige og ensomme. Disse to tingene henger stadig mer sammen, og det er samfunnsproblem vi må ta tak i.