FOTO: Norges EU-delegasjon

Oljefond-seier til Venstre

Venstre har fått gjennomslag for å selge oljeaksjer fra oljefondet. Det er et edruelig grep for å gjøre Norge mindre sårbart når oljeprisen faller.

Rundt lunsjtider på fredag la Siv Jensen fram nyheten om at oljefondet skal selge aksjer i olje- og gasselskaper. Perfekt timet til at Trine Skei Grande kunne fronte dette som et gjennomslag for Venstre i sin åpningstale til partiets landsmøte noen timer senere. Venstre har vært avgjørende for at Regjeringen gikk inn for salg, ifølge Venstre-nestleder Ola Elvestuen til DN. Det meste tyder på at dette stemmer. Blant annet fordi det regjeringsnedsatte Thøgersen-utvalget gikk mot Norges Banks anbefaling om å selge oljeaksjer.

I motsetning til hva det kunne se ut som på forhånd, selger oljefondet seg ikke ut av alle olje- og gasselskaper, men bare såkalte upstream-selskaper, altså selskaper som bare driver med leting og produksjon av olje og gass. Det vil si at alle de oljeselskapene som folk har hørt om – som Shell og BP – beholdes i porteføljen til oljefondet. Argumentasjonen fra Regjeringen er at slike selskaper, som har en bredere virksomhet enn bare olje og gass, er mindre utsatt for fall i oljeprisen, og dessuten vil være viktige i overgangen til fornybar energi.

Når verden sakte er i ferd med å omstille seg til en grønnere økonomi, er det fornuftig å beskytte Norge mot finansiell risiko gjennom å bli mindre avhengig av olje. Man kunne tenke seg en situasjon hvor både norsk olje og norske oljeaksjer falt i verdi, hvor Norge ville være dobbelt utsatt.

Upstream-selskapene utgjør bare rundt 20 % av oljefondets energi-aksjer, og nedsalget er slik sett et edruelig steg. Flere har argumentert for at grepet er så begrenset at det ikke reduserer Norges finansielle risiko betydelig. Likevel hviler både argumentasjonen til Siv Jensen og Ola Elvestuen tungt på risiko-poenget. Kanskje er nettopp det en retorisk nødvendighet for å gjøre det politisk mulig for et parti som Fremskrittspartiet å gå inn for et tiltak som også sender et signal til markedet om at upstream oljeselskaper ikke er framtiden. Det er uansett på sin plass å gratulere Venstre med å tydelig sette sitt merke på Regjeringens politikk i denne saken.

nyhetsbrevet