De rike stemte på Trump

Tall om Trump-velgerne fra i natt viser at bildet noen har av Trump som arbeiderklassens mann må korrigeres.

De siste fire årene har mediene vært tapetsert med fortellinger om Donald Trump som arbeiderklassens mann. Når Trump nå enda en gang gjør et godt valg, risikerer vi fire nye år med denne fortellingen.

De siste fire årene har mediene vært tapetsert med fortellinger om Donald Trump som arbeiderklassens mann

Men nye tall fra New York Times’ exit polls for 2020 understreker hvor feilaktig bildet er. Se bare: Biden gjør det bedre enn Trump blant de med inntekt under 50.000 dollar som husholdningsinntekt, og blant de med mellom 50.000 og 99.999 dollar i husholdningsinntekt, mens Trump gjør det bedre blant velgere med over 100.000 dollar i inntekt.

Biden gjør det også bedre blant de som jobber deltid, mens Trump gjør det bedre blant de som jobber heltid. Biden gjør det bedre blant de som er fagorganiserte enn de som ikke er det, mens bildet for Trump er motsatt.

Nye tall fra New York Times’ exit polls for 2020 understreker hvor feilaktig bildet er

Begge kandidatene har mange velgere i alle økonomiske grupper. Det gjør at det er hårfint hvem som vinner flertallet i valget til slutt. Andelene varierer også en del fra stat til stat.

Ser man på det overordnede bildet nasjonalt er det likevel tydelig: Arbeiderklassen har stemt Biden, middelklassen har stemt Biden, mens de rike har stemt Trump. Både i den politisk organiserte arbeiderklassen (de fagorganiserte) er et flertall Demokrater, og blant arbeidsfolk med middels og lav inntekt er det overvekt av Demokrater.

Hvor stammer så fortellingen om Trump som arbeiderklassens mann fra?

Politikken som har blitt ført er på ingen måte omfordelende i arbeidstakeres favør. Tax Cuts and Jobs Act fra 2017 forteller det meste om Trumps presidentperiode. Her kuttes skatteinntektene med nesten to billioner dollar. Mest til de med mest fra før. Gjemt i reformen ligger det også gjemt et politisk virkemiddel som minner litt om Erna Solbergs oppskrift med formueskattekutt i toppen, kombinert med mange økte avgifter for folk flest. Fra 2021 legger reformen opp til økte skatter for majoriteten av amerikanere – mens toppen altså får store kutt. Trump ønsker å øke de økonomiske forskjellene mellom vanlige folk og de aller rikeste.

Fra 2021 legger reformen opp til økte skatter for majoriteten av amerikanere – mens toppen altså får store kutt

Heller er nok kilden til bildet av Trump som arbeiderklassens mann dette: Mange av de nye velgerne han vant i 2016 var marginaliserte, var i de gamle rustbeltestatene, særlig blant hvite. Også i 2016 vant Trump blant den rikeste tredelen av velgerne, viser New York Times’ tall, mens han tapte mot Clinton blant velgere i tredelen med lavest inntekt.

Til forskjell fra tallene som til nå har kommet på Bidens velgere, vant Trump i 2016 også blant den tredelen med middels høy inntekt. Det overraskende og nye med Trump i 2016, var at han klarte å vippe nye arbeiderklassevelgere over til Republikanerne, Reagans og Koch-brødrenes parti. Mediefortellingen om disse velgerne som flyttet på seg, ble fortellingen om Trump.

Særlig blant velgere med kort utdanning gjorde Trump det godt den gang, og totalt sett gjorde Trump det bedre blant den delen av arbeider- og middelklassevelgerne uten college-utdanning. Blant hvite uten college-utdanning gjorde Trump det i særdeleshet godt. Men i 2020-valget gjorde Trump og Biden det like godt blant velgere uten college-utdanning. Uansett, i et gjennomkommersialisert samfunn som det amerikanske, hvor alt kan kjøpes for penger, må tykkelsen på lommeboka forstås som et bedre mål på klassetilhørighet enn utdanningsnivå. Du kan ikke betale for ambulanse-turen med et college-vitnemål.

Heller ikke i 2016 hadde Trump flertall i den økonomisk mest marginaliserte tredelen av befolkningen. Og også i 2016 hadde han flertall i den rikeste tredelen av befolkningen.

Arbeiderklassen har stemt Biden, middelklassen har stemt Biden, mens de rike har stemt Trump

Viktigere for å forstå hvem Trump og Biden appellerer til enn å se på hvilke velgere som flytter på seg, er det å se på koalisjonen de har i ryggen totalt sett. Og koalisjonen av «folk flest» i økonomisk forstand, de med lav til middels inntekt, stemmer i størst grad Biden.

Tiden får vise om det er Trump eller Biden som i januar kan erklære seg som USAs president de neste 4 årene. Vinner Trump, har flertallet i den rikeste tredelen av amerikanerne vært nødvendig for å dra seieren i land.

Faksimile, The New York Times, “National Exit Polls: How Different Groups Voted” https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/exit-polls-president.html