FOTO: Sondre Steen Holvik NTB Scanpix Produksjon/Flickr cc

Et dypt, svart hull i partiprogrammet

Standarden på seksualundervisningen i norsk skole er ikke bare dårlig, men farlig. “Kunnskapspartiet” Høyre nevner ikke temaet i sitt nye partiprogram.

Jeg husker ikke hva det var som utløste det, men det var sikkert en sak om voldtekt eller homofobi. Det jeg husker, er at jeg ble så provosert at jeg sa til meg selv: “Det partiet som kan love meg at de vil prioritere en styrking av seksualundervisningen i norsk skole, skal få min stemme.” Så tok jeg en titt på de nye partiprogrammene som er blitt vedtatt i vår.

Seksualundervisning er ikke nevnt én eneste gang i Høyre eller Frps partiprogram for neste stortingsperiode.

Seksualundervisning er ikke nevnt én eneste gang i Høyre eller Frps partiprogram for neste stortingsperiode. Jeg er ikke spesielt sjokkert over at dette ikke er en prioritet hos Frp, men helt ærlig, Høyre. “Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole.” Dere har offisielt mistet min tillit til at dere har en politikk som kan nærme seg et slikt mål. Hva skal Norge overleve på etter olja/Kygo? “Kunnskap” svarer statsminister Solberg. Vel, jeg bryr meg katten om addisjon om jeg ikke forstår hvordan 1+1 i virkeligheten blir 3.

Vi lærer om sex via porno, lenge før våre foreldre eller lærere tør å sette ord på det. Pornoen kommer vi ikke unna, den er en del av alle unges virkelighet, og det burde være åpenbart at vi behøver en klar motsats til informasjonen vi får gjennom den.

Det ordet jeg misliker sterkest her i verden, voldtekt, er nevnt én gang i partiprogrammet deres, Høyre.

Mange er nysgjerrige og tar ansvar selv. Man kan lære mye om kjønnsidentitet og seksuelle preferanser gjennom åpne, unge mennesker som forteller sine historier på YouTube. Men også her tilbyr pornoen alternative fakta. Og skolen tilbyr lite. Resultatet er at mange går gjennom livet uten å kjenne sin egen kropp og uten å respektere egne og andres grenser.

«Hvorfor har jenter egentlig mensen?» spurte en av årets deltagere på Paradise Hotel mens de satt og ventet på brev. Svaret (om det kom et) var klippet bort.

Det ordet jeg misliker sterkest her i verden, voldtekt, er nevnt én gang i partiprogrammet deres, Høyre. Ikke i et eget punkt, ikke i sammenheng med utdanning, helse eller likestilling. Kun i forbindelse med forbrytelser og straff: “Høyre vil: Ha et straffenivå som samsvarer med alvoret i den kriminelle handling. For forbrytelser som drap, grov vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel, terror og alvorlig narkotikakriminalitet skal straffen være særskilt skjerpet.”

Tidligere i år snakka jeg med fire forskjellige folk som har peiling på temaet. Én av dem var Høyres egne Heidi Nordby Lunde. Hun har engasjert seg i debatten rundt kvinners reproduktive rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Hva er det viktigste vi må gjøre for å forhindre voldtekt, spurte jeg. Nordby Lunde var klinkende klar, og helt på linje med de tre øvrige. De mente alle at økt kunnskap om respekt for andres kropp er grunnleggende. De var alle enige i at vi trenger å styrke seksualundervisningen.

Jeg er søren meg ikke sikker på om Erna er best. Foto: Statsministerens kontor/Flickr cc
Jeg er ikke så sikker på at Erna er best på skolen. Foto: SMK/Flickr cc

Høyre, er det ikke grunnleggende? Vi kommer fra sex og vi arbeider store deler av livet for å få sex. Forresten, ordet «sex» er nevnt én gang i deres partiprogram, og det handler om at dere vil oppheve sexkjøpsloven. Ikke la meg begynne på den.

I SVs arbeidsprogram står det blant annet at: “Alle elever må få tidlig og god opplæring i skolen om grensesetting. En åpen diskusjon om ulike forventninger knyttet til kjønn og seksualitet er nødvendig. En god seksualundervisning er også viktig for å skape god integrering og bekjempe tvangsekteskap og kjønnslemlesting.”

Arbeiderpartiet har vedtatt at de vil: “Fornye og forbedre seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensesetting, relasjoner og ansvar.” Ja, til og med KrF vil: “Styrke seksualundervisningen i skolen, og vektlegge grensesetting og respekt for egne og andres grenser.” I deres stortingsprogram er seksualundervisning nevn under fire forskjellige punkter.

Da NRK P3 nylig satte fokus på den haltende seksualundervisningen i norsk skole, uttalte kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen at: “Seksualundervisningen er ikke bra nok i dag.” Han forteller i intervjuet med NRK at de skal gjøre om læreplanene, slik at “livsmestring” skal bli et stort og gjennomgående tema i flere fag. “Seksualundervisning vil kanskje være en naturlig del av dette”, sier kunnskapsministeren. Merk kanskje.

Undervisningen skal ikke være flau. Men dere burde være det.

Dere får se det an, da. Seksualitet, identitet, kropp og kjønn er kanskje ikke så viktig. Disse tingene spiller vel ikke så mye inn på hvordan unge mennesker mestrer livet. I hvert fall ikke i så stor grad at dere behøver å programfeste at dere vil gjøre endringer i undervisningen. “Endringene i lærerplanen og disse nye fagene kommer ikke til å være på plass før om noen år. Men om elevene synes seksualundervisningen ikke er god nok, trenger de ikke vente på politikerne, de kan ta det opp med elevrådet, lærerne eller rektor.”, avslutter kunnskapsministeren i NRK-intervjuet.

Så, før seksualundervisning kanskje blir en del av et stort og diffust emne i mange fag (burde ikke alt man lærer på skolen bidra til bedre livsmestring?), blir det opp til elevene å si fra hvis de har fått undervisning som de selv ikke føler er bra nok. De får klare å sortere ut myter og fakta på egenhånd. Hva er det vi har internett for, liksom.

Jeg tror ikke det er så lett. Spesielt ikke med et nyhetsbilde som stadig er oversvømt av hendelser og holdninger som kunne vært forebygget med mer kunnskap. Det er vanskelig for meg å forstå hvordan dere kan lese nyhetene hver dag, og ikke se at det trengs gode politiske vedtak for å øke kunnskapen blant unge.

Dere er de eneste, Høyre og Frp, som ikke nevner seksualundervisning i partiprogrammene for neste periode. Undervisningen skal ikke være flau. Men dere burde være det.

nyhetsbrevet