Bjørnar Moxnes
FOTO: Ihne Pedersen/Rødt

Si meg, tror de at sikkerhetspolitikk er en lek?

Skal vi sitte inne i varmen og nekte våre nærmeste venner å komme inn? Hva slags oppførsel er dette? Slikt gjør man bare ikke mot naboene sine.

Jeg skal innrømme at jeg ikke har brukt mye tid på å irritere meg over partiet rødt. Men da jeg så at de med sine åtte medlemmer av Stortinget vil stemme for at Norge skal gjøre det Tyrkia truer med, nemlig å nekte Sverige og Finland å melde seg inn i det forsvarssamarbeidet Norge var med å grunnlegge i 1949, da blir jeg forbanna.

Skal vi sitte inne i varmen og nekte våre nærmeste venner å komme inn? Hva slags oppførsel er dette? Slikt gjør man bare ikke mot naboene sine.

Det er skikkelig flaut.

Kjære svenske og finske venner. Unnskyld.

Stor var min forbauselse over at det slett ikke er noen massiv satsing på økt forsvarsevne i partiet Rødts alternative budsjett.

Jeg blei så forbanna at jeg slo opp i partiet Rødts alternative statsbudsjett for å se hva slags forsvarspolitikk de mener er best for landet. Jeg visste jo at de vil melde Norge ut av NATO, så jeg regna med å finne enorme påslag i forsvarsbudsjettet. Som nøytrale land har tross alt Finland og Sverige brukt enormt med ressurser på å bygge opp vesentlig større forsvarsevne enn Norge har måttet gjøre, trygge som vi har vært under NATO-paraplyen.

Finland har en av Europas største mobiliseringsstyrker, Sverige har et stort moderne forsvar med egen rustningsindustri, inkludert egen produksjon av kampfly. I flere tiår brukte Sverige tre prosent av sitt BNP på forsvar. Norge er et mindre land og har likevel ikke brukt over to prosent av vårt.

Jeg ville lese og lære hvordan vi skal håndtere å ta tusenvis av unge ut av norsk arbeidsliv og inn i det partiet Rødt kaller «et selvstendig forsvar av Norge». Det er knapt arbeidsledighet i Norge i dag. Hvilke jobber skal vi legge ned for å øke antallet soldater? Og hvordan skal det finansieres?

For å ruste opp Norge til å forsvare vårt enorme landområde og vår ekstremt lange kyst, helt alene, bør vi snakke om økte forsvarsbudsjetter i flere titalls milliarder kroner. Hvert eneste år.

Jeg søkte opp partiet Rødts alternative statsbudsjett og fant avsnittet om forsvar.

Stor var min forbauselse over at det slett ikke er noen massiv satsing på økt forsvarsevne i partiet Rødts alternative budsjett.

I partiet Rødts drømmesamfunn er altså Norge uten alliansepartnere, uten kampfly og uten en mobiliseringshær.

De later som de kan hente 416 millioner på å slippe å bygge anlegg for nye kampfly, fordi den kontrakten vil jo partiet Rødt at Norge skal trekke seg fra. Så skal de spare en milliard på at Norge – når vi avslutter våre allianser – ikke lenger skal bidra i utenlandsoperasjoner. Disse liksompengene strør de tynt utover. Spesielt sjarmerende er posten «Styrke hæren med personell og helikoptere» (min utheving). Denne posten tilføres 500 millioner av partiet Rødts liksompenger.

Det står ikke hvor mange eller hvilke helikoptere partiet Rødt regner med å få for den delen av de 500 millionene som ikke går til å styrke hæren med personell. De 14 NH90-helikopterne Norge kjøper nå, har til informasjon en prislapp på åtte milliarder kroner.

I partiet Rødts drømmesamfunn er altså Norge uten alliansepartnere, uten kampfly og uten en mobiliseringshær. Si meg, tror de at sikkerhetspolitikk er en lek?

Legger ved den siden (Sic!) som omhandler forsvarspolitikk i partiet Rødts alternative statsbudsjetter for hhv. 2022, 2021 og 2020. Posten «materiell for å styrke hærens kampkraft» på en knapp milliard som var med helt fram til i fjor, er borte i år. Det framgår ikke hvilket materiell hæren ikke lenger skal få hvis partiet rødt får bestemme.