FOTO: Lesvos Solidarity

Skal flyktningene kastes ut på gata?

Greske myndigheter er nå i ferd med å stenge den mest vellykkede flyktningleiren på Lesvos, PIKPA.

Fører Norge en politikk som gjør at stortingsrepresentantene kan se ungdommene i øynene? spurte arrangørene av markeringen foran Stortinget for tre uker siden. Antirasistisk Senter, Refugees Welcome Norway og Norsk Organisasjon for Asylsøkere hadde stilt opp med fotograf Knut Brys bilder av flyktninger fra Lesvos. Han har også nylig laget en bok med bilder av flyktningene, tatt de mange månedene han jobbet som frivillig i en leir på Lesvos.

Flyktningleiren heter PIKPA og nå har greske myndigheter truet med å stenge den. Selv skrev jeg om den for fjorten dager siden i Dagsavisen, etter å ha hørt ildsjelen Efi Latsoudi snakke på et seminar i regi av Universitetet i Agder.

Har man sett bilder av hygieneforholdene på Moria, blir påskuddet desto mer absurd.

Jeg skrev: “PIKPA tar seg av de mest sårbare flyktningene; gravide kvinner, ofre for tortur og voldtekt, familier med små barn. De har også etablert et verksted der det lages og selges vakre vesker av flytevestene som hopet seg opp på strendene etter 2015. I 2016 ble initiativtaker Efi Latsoudi tildelt Nansenprisen, til tross for at de ikke er anerkjent som en offisiell flyktningleir. Nå har de også startet med skoleundervisning. Som om flyktningene ikke skal videre med det første.”

Leiren PIKPA, i motsetning til overfylte Moria – som drives i regi av myndighetene – er velorganisert og egentlig prototypen på et vellykket privat solidaritetsinitiativ, som startet allerede i 2012 – tre år før den såkalte flyktningkrisa. Nå er den nedleggingstruet. Av ubegripelige årsaker.

Det angivelige påskuddet er at standarden på leiren ikke er god nok. Har man sett bilder av hygieneforholdene på Moria, blir påskuddet desto mer absurd. Da leiren ble inspisert, fant inspektørene et hull i gjerdet der maten ble delt ut og det lakk fra en vaskemaskin. Ingenting alvorlig, og feilene er allerede utbedret.

Det virker som om myndighetene opererer med to forskjellige standarder.

Det hører også med til historien at inspeksjonen fant sted på et tidspunkt da PIKPA midlertidig hadde tatt inn 350 av de 1000 kurderne som hadde forlatt Moria etter at slåsskamper brøt ut, slik at de ikke skulle havne på gata og i parken, som igjen ville økt konfliktnivået med lokalbefolkningen. Innsatsen ble konsentrert om å hjelpe kurderne, framfor å fikse lekkasjen fra vaskemaskinen. “Crowded living conditions” kaller hygiene-inspektørene forholdene, selv om de var klar over den akutte krisesituasjonen.

Det virker som om myndighetene opererer med to forskjellige standarder – en for egne leire og en for private initiativ – og kanskje til og med at de ønsker PIKPA nedlagt så ikke Moria framstår i et så grelt lys. PIKPA selv skriver i en pressemelding at de mistenker at stengingen er politisk motivert.

Universitetet i Agder har skrevet en støtteerklæring til “to whom it may consern”, og det er deg og meg – og alle andre som er tilhengere av at flyktningene skal behandles Nansen-humant, hvori opptatt våre stortingspolitikere.

nyhetsbrevet