Store mangler i leseopplæringen

SKOLEPAKKE/Store mangler i leseopplæringen.
TEKST TIL BILDE NR 030626-52: (NB! Kan bare brukes av abonnenter på denne tjenesten): PIRLS-undersøkelsen viser at klasser som oppnår gode resultater jobber systematisk med lesing. Over halvparten av lærerne som er spurt sier at de ikke lærer elevene ulike måter å forstå en tekst på. (Foto: Terje Pedersen, ANB)