Sliter du med budskapet? Ta Twitter-testen!

Hvis ikke du er sikker på hva budskapet i talen din er, kan du være helt sikker på at ingen andre oppfatter det heller.

Å ha et tydelig budskap er det viktigste for å gjøre talen din enkel å forstå. Den godt planlagte talen starter derfor nettopp med å klargjøre budskapet.

Som jeg leste i en artikkel om taleskriving for litt siden:

«Without having a message, you don´t have a speech – you have a collection of random ideas.»

Det handler ganske enkelt om hva folk skal sitte igjen med etter å ha hørt på deg. Om det er 100 stykker i salen, skal det helst være bare én oppfatning om hva du snakket om.

Jo mer spesifikt temaet er, desto bedre.

Juryen i dette spørsmålet er også nådeløs: Hvis det er forskjell på det som var tenkt som budskap og det som ble hørt, er det alltid det siste som teller.

Når noen spør etterpå «hva snakket hun om?», vil du at de skal kunne gi et klart svar. Da må du som taler legge til rette med å ha et klart budskap.

 

Hva og hvorfor

Et budskap har to deler:

I. Hva. Altså temaet du snakker om.
II. Hvorfor. Det vil si hvorfor du snakker om dette temaet.

Foto: Pixabay

Det første spørsmålet er ment å oppklare hva du snakker om. Det andre skal gi retning til form. Snakker du om dette for å informere? Engasjere? Inspirere? Underholde?

Hva er målet ditt, rett og slett. Skal de som er til stede melde seg inn i organisasjonen din? Få mer innsikt i norsk kriminalomsorg? Bytte ut tannbørsten i plast med en av bambus, for å stanse forsøplingen av verdenshavene? Endre rutiner på egen arbeidsplass for å sikre mer mangfold i rekrutteringen? Være litt slitne i kinnene etter å ha ledd mye av godt planlagte vittigheter?

 

Spesifikke temaer er best

Temavalget her er viktig. Generelle temaer blir lett nettopp for generelle. Jo mer spesifikt temaet er, desto bedre. Hjelp til å komme fram til dette er spørsmål som begynner med «hvordan», «hvorfor» eller «hva».

Eksempler på forskjellen:

Generelt tema Spesifikt tema
Forsvarets utfordringer Hvordan forsvare Norge mot et Russland med raketter som kan treffe oss på to minutters varsel?
Mat og helse Hvorfor dagligvarebransjen må på banen for å sikre bedre folkehelse.
Teknologi Hva kan mobiltelefoner og nettbrett bety for politi og helsevesen?

Spørsmåltemaene gir retning, og krever at det gis et svar.

 

nyhetsbrevet

 

Lag gjerne budskapet som en tittel. Vi mennesker er laget slik at vi trenger å se et større bilde før vi er mottagelige for detaljene. Tittelen kan være et godt følge for å få oss på rett spor inn i talen.

 

Ta twitter-testen

I vår tidsalder, det vil si vi som lever i Twitters tid, er det en veldig enkel test på om budskapet ditt er tydelig nok: Kan du få sagt det på Twitter?

Om du ikke får uttrykt deg på 140 tegn, jobb videre.

Det etterlatte inntrykket vi alle ønsker å ta kontroll på, er ikke lenger bare stikkord på en notatblokk eller en tanke på veien ut. Lykkes vi med tydeligheten, vil også flere ønske å dele poenget vårt.

Foto: Pixabay

I boka «Talk like TED» vises det til en gjennomgang av de 1500 TED-talks-talene som er publisert. Ingen har titler på mer enn 140 tegn.

Dette er de aller beste, så det er grunn til å lære av dem.

Om du ikke får uttrykt deg på 140 tegn, jobb videre.

 

nyhetsbrevet