Trontaledebatten 2019

Sosisaldemokrater: Det er lite som skiller Arbeiderpartiet og Senterpartiet i viktige spørsmål som privatisering av offentlige tjenester, velferdsstaten, asyl- og flyktningpolitikk og miljøpolitikken.Trygve Slagsvold Vedum (SP) tv. og Jonas Gahr Støre (A).

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum er også sosialdemokrater

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum er også sosialdemokrater