FOTO: Terje Pedersen / NTB

Tallenes tale

Etter åtte år kan vi gjøre opp regning på Erna Solbergs formuesskattekutt, og det er litt av noen tall det er snakk om.

Høyre er for lavere skatter, og regjeringen Solberg har kuttet formuesskatten. Det er ingen hemmelighet. Det er heller ikke nytt at opposisjonen anklager dem for å gi penger til de rikeste. Men etter åtte år er nå fasiten klar:

De 1000 rikeste personene har til sammen fått 2,2 milliarder kroner mindre i formuesskatt siden 2013.

På Kapitals liste over Norges 400 rikeste måtte du i 2020 ha 850 millioner i formue for å komme inn, bare for å minne om det. Av Erna Solberg har disse, og 600 rikinger til, fått 2,2 millioner kroner hver, ifølge Finansdepartementets egne tall.

Så om det var noen som lurte på om skattekuttene til regjering har gått til de som hadde mest fra før, trenger de ikke lure lenger.

Det tilsvarer en god champagne om dagen.

Champagne er godt, da.

Men smaker det ikke litt surt? Til resten av oss har de totale skattekuttene gitt litt mindre enn to kroner per dag. Og mye av dette er resultat av skatteforliket som også Ap og Sp sto bak.

Så om det var noen som lurte på om skattekuttene til regjering har gått til de som hadde mest fra før, trenger de ikke lure lenger.

De én prosent rikeste, eller omtrent 42 000 nordmenn, har fått 5,2 milliarder – eller omtrent 1,7 millioner om dagen i åtte år i formuesskattekutt. De 10 prosent rikeste 7,7 milliarder.

Regjeringen har argumentert for at formuesskatten er skadelig og at kutt vil skape arbeidsplasser. Men Norge har en av verdens høyeste andel dollarmilliardærer og et av landene det er best å drive business i. Så særlig skadelig er den ikke. Forskning fra Frisch-senteret på Universitetet i Oslo viste i fjor dessuten at de bedriftseierne som betaler formuesskatt i gjennomsnitt betalte under 30 000 kroner.

I Norge betaler altså de aller rikeste aller minst i skatt. Og nå mindre enn noensinne.

Regjeringen har på sin side ikke klart å vise at rikingene investerer i nye arbeidsplasser.

Det kan det godt være de gjør det. Men om det er lønnsomt å investere uten formuesskatt, så er det det også med. Formuesskatten er en skatt på personer, og må betales uansett.

En konsekvens av skattepolitikken til Solberg-regjeringen, er at de rikeste betaler mindre og mindre i skatt. Og samtidig som skatten på formue stadig blir satt ned, tilpasser de rikeste seg slik at de omtrent ikke betaler skatt.

En studie fra SSB viste at den rikeste én-prosenten hanker inn 20 prosent av inntektene i Norge, mens de bare betaler 22 prosent i skatt. Den rikeste 0,1 prosenten betaler mellom 9 og 17 prosent, eller omtrent halvparten av det en sykepleier skatter per krone de tjener.

I Norge betaler altså de aller rikeste aller minst i skatt. Og nå mindre enn noensinne.

Norge kommer til å bli et stadig rikere land, men det kan være det ikke vil gjelde deg.

SSB-studien har blant annet med penger som er tilbakeholdte utbytter i selskapene i sin beregning. Vanligvis brukes bare inntektstall som er oppgitt i skattemeldingen. SSB-tallene gir trolig et mer reelt bilde på rikdommen disse menneskene disponerer, og de potensielle inntektene de sitter på. Studien har møtt kritikk for dette.

Men ser vi på oversikten over hvem som gir støtte til politiske partier, viser den at rike personer i aller høyeste grad disponerer midler som fortsatt er i selskapene. Det er selskaper som står bak de fleste millionene Høyre mottar i valgkampstøtte. Det er nemlig ikke personen Stein Erik Hagen som gir penger til Høyre. Men selskapet hans, Canica.

Pengene han gir til Høyre har han verken betalt utbytte- eller inntektsskatt på. Tilbake har han de siste åtte årene fått over to millioner kroner mindre i skatt.

Mens land som USA og Storbritannia har innsett at de i gjenoppbygging etter pandemien og overgangen til det grønne skiftet både har behov for skatteinntektene de rike ikke bidrar med i dag, og at folks rettferdighetssans i større grad må møtes, har altså Solberg og regjeringen ikke tenkt å endre på sin politikk og vil fjerne helt skattsåkalt arbeidende kapital.

Inntekt fra kapital utgjør en stadig større del av den totale inntekten i økonomien. Og det er de rikeste som sitter på kapital. Derfor vil ulikheten fortsette å øke – med eller uten hjelp fra regjeringen.

Norge kommer til å bli et stadig rikere land. Men det kan være at det ikke vil gjelde deg. De rikeste vil stikke av med det meste dersom politikken ikke gjør noe helt konkret med pengene til de aller rikeste.