FOTO: Clem Onojeghuo/Unsplash

Trusselen fra høyreekstrem vold må ikke undervurderes

Hvis ikke vi klarer å slå ring om de som er utsatt for politisk vold, da har vi sviktet som samfunn.

Denne uken arrangeres Oslo Pride. Arrangementet er en feiring av skeiv kultur – men er selvfølgelig også sterkt politisk. Det er en markering av at likeverd ikke bare skal gjelde for majoriteten, men for alle.

Det finnes krefter som ikke ønsker likeverd. Ingvild Endestad, leder i FRI, som er organisasjonen som arrangerer Pride, forteller til Dagsavisen om høyreradikale som fotograferer skeive og bruker bildene på nett i forbindelse med et hatefullt budskap. Mange vegrer seg for å ta tillitsverv i FRI, delta i Pride-paraden eller ta med ungene i den. Skeiv Ungdom forteller at den nazistiske organisasjonen DNM sprer frykt blant skeive.

Norge er et trygt land å bo i, også for skeive. Men frykten er ikke ubegrunnet. Årlig mottar Politiet mellom 20 og 50 anmeldelser om hatkriminalitet på grunn av seksuell orientering. Men kanskje så lite som 10 prosent av alle reelle tilfeller blir faktisk anmeldt.

nyhetsbrevet

Vold mot skeive er særlig farlig fordi den ofte er et uttrykk for autoritære ideer om at ulikhet og hierarki mellom mennesker er naturlig, uunngåelig eller ønskelig. Når disse tankene kommer til uttrykk som vold, er det i praksis høyreekstremisme.

Denne volden er gjerne rettet mot kvinner og/eller skeive, mot innvandrere eller mot de som jobber for likeverd. 22. juli-angrepet er et eksempel. Drapet på Labour-politikeren Jo Cox i forbindelse med Brexit er et annet. Tilsynelatende er drapet på den tyske kristendemokraten Walter Lübcke 2. juni et tredje.

Trusselen fra høyreekstrem vold blir undervurdert. Selv om det statistisk sett har vært en nedgang i høyreekstrem vold de siste årene, er trusselen fremdeles betydelig – på linje med trusselen fra den jihadistiske ideologien høyreekstremismen har mye felles med.

Hvis ikke vi klarer å slå ring om de som er utsatt for politisk motivert vold, om de som er redde for å bli utsatt for vold, da har vi sviktet som samfunn. Det skal være trygt å være skeiv i Norge.