Voldtekt som ammunisjon

Voldtekt som ammunisjon

Voldtekt er ikke lenger kun et biprodukt av krig, men en bevisst militærstrategi. Det har i dag antakeligvis blitt farligere å være kvinne enn soldat i væpnet konflikt.