Jon Georg Dale
FOTO: Landbruksdep/Flickr cc

– Ærlig arbeid må få status

Jon Georg Dale (Frp) er bekymret for at folk med hans bakgrunn ikke når opp i viktige posisjoner.

– Det er ikke gitt at en kjøttskjærer på litt over 30 år fra Dalsfjorden, som ikke har all verdens papirer å vise til, tas inn i en regjering. En utfordring i samfunnet er at yrkesfaglig kompetanse i altfor liten grad blir vektlagt i sentrale posisjoner, sier landbruksministeren til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Frykt over tid

Ett av de utviklingstrekkene 33- åringen er mest bekymret for, er at personer med bakgrunnen hans ikke når opp fordi de mangler formell kompetanse.
– Jeg tror at vi som samfunn taper noe på det. Og at politikken står i fare for å gjøre det. Det samme gjelder organisasjonslivet og forvaltningen. Det er fint å ha lest hvordan et fjøs fungerer i landbruksforvaltningen, men du skjønner litt mer hvis du går inn i det, sier han.
– Det er noe med å være sammensatt slik – enten det er i statlig forvaltning, offentlig sektor, frivillige organisasjoner eller politikk – at man i sum utfyller hverandre som lag. Min frykt er at vi over tid taper nødvendig realkompetanse fordi vi ikke i stor nok grad tar med oss denne kompetansen inn i viktige posisjoner, utdyper Dale.

nyhetsbrevet

Frp-statsråden har flere år som sauebonde på familiegården i Volda. 33-åringen er kjøttskjærer av yrke og har praksis fra flere matvarebedrifter.
– Jeg er overhodet ikke kvalifisert for noen av de jobbene jeg har fått. I en tid der samfunnet er preget av at vi leter etter dem med høyest formalkompetanse, og etter dem med de beste papirene og klareste referansene, svarer ikke jeg på noe av det, innrømmer Dale selv.

Ærlig arbeid

Han prøver å leve etter Ivar Aasens gamle uttrykk om at «Nei, vesle Vitet det rekk ikkje til. Ei Tru maa stydja upp-under».
– Et av de utviklingstrekkene jeg er mest bekymret for er at folk med min bakgrunn ikke når opp fordi de mangler formell kompetanse, sier han.
– Vi må heve statusen til yrkesfagene og folk som gjør et ærlig arbeid, sier 33-åringen.
– Det er ekstremt viktig for et land å ha en bredt sammensatt arbeidsstyrke. Like viktig er det at de som ikke vil eller egner seg for tungt administrativt arbeid, men som heller vil jobbe med hendene like mye som hodet, faktisk er i jobb og ikke ramler utenfor arbeidslivet, sier Jon Georg Dale. (ANB)

nyhetsbrevet