FOTO: Stian Bromark

Ap og SV krangler om omstridte asylforslag

Det blir ingen endring om rett til videregående for enslige mindreårige med avslag på asylsøknad.

Flertallet på Stortinget har sagt nei til SVs forslag om å endre loven for å gi ungdom med endelig asylavslag rett til videregående opplæring inntil de forlater landet. Også et eget forslag fra Ap, som innebærer at ungdom i samme kategori, under gitte forutsetninger, får fortsette påbegynt videregående opplæring fram til utreisefrist, ble nedstemt.

– Opposisjonen var enige om mye, og vi kunne ha fått flertall for å forbedre situasjonen for disse ungdommene, men SV stemte imot, sier Aps Martin Henriksen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

Klare Ap-krav

Ap kom med klare krav for å gi ungdom med asylavslag rett til videregående, men ble ikke hørt. Kravene fra partiet er at de berørte ungdommene skal samarbeide med myndighetene og at opplæringen inngår i forberedelsene til returen.

– Dette betyr status quo og ingen forbedringer for denne gruppen med ungdommer. Jeg forstår at SV ønsket et mer radikalt forslag, men hadde trodd partiet ville støtte et forslag som likevel hadde forbedret situasjonen for ungdommene det gjelder, sier Henriksen.

– Det er dumt at det beste blir det godes fiende, føyer Aps utdanningspolitiske talsperson til.

– Vi ønsker ikke lovendringer som oppmuntrer til trenering av utreise. Målet om rask retur er blant annet viktig for å bidra til at barn ikke lever lenge i en situasjon som oppleves som uavklart. Vårt forslag innebærer at elever får fortsette opplæringen, forutsatt at de samarbeider med myndighetene, og beholde nettverk og trygge rammer, sier han.

 

– Spill for galleriet

SVs Mona Fagerås omtaler Aps forslag som «et spill for galleriet».

– Forslaget ville ha ført til en svekkelse av dagens praksis. Det er rett og slett trist at Ap ikke benyttet anledningen til å sørge for et flertall for vårt forslag sammen med Sp og KrF, sier hun til ANB.

Ifølge SV-politikeren er Aps forslag lite konkret og forpliktende – i og med at partiet kun ber «regjeringen vurdere hvordan man kan sikre at mindreårige med endelig asylavslag, under gitte forutsetninger, får fortsette påbegynt videregående opplæring fram til utreisefrist».

– Mens vi vil at ungdommer både under og over 18 år skal likestilles med retten til videregående opplæring for norske skoleelever, er Aps forslag kun forbeholdt ungdommer under 18 år. Det er en forskjellsbehandling som det er vanskelig å forsvare, sier hun.

– Forslaget innskrenkes ytterligere ved at det presiseres at det er mindreårige ungdommer som har påbegynt videregående opplæring som skal få fortsette, sier Fagerås.

SV mener også at FNs barnekonvensjon innskrenkes så lenge det er en forutsetning fra Ap at de enslige mindreårige skal samarbeide om retur for å få tilbud om skolegang.

 

Meningsfullt liv

Frps Roy Steffensen, som er leder av utdanningskomiteen på Stortinget, mener det ville ha vært uklokt å gi tommelen opp for asylforslagene fra SV og Arbeiderpartiet.

– Personer med avslag oppholder seg i landet per definisjon ulovlig. Da er de også forpliktet til, og raskest mulig, å forlate landet, sier stortingspolitikeren.

– Vi er først og fremst opptatt av at personer som har fått lovlig opphold og som skal integreres, også skal få hjelp til skolegang, språkopplæring og en kommune å bosette seg i. På den måten vil de lykkes i å skape seg et meningsfullt liv i Norge, understreker han.

For Frp og Steffensen er det åpenbart hva som er problemet med å gi alle enslige mindreårige som har fått avslag rett til å fortsette på videregående opplæring. Manglende samarbeid fra enten den enslige mindreårige, familien eller omsorgspersoner i hjemlandet er den vanligste årsaken til at man ikke forlater landet innen utreiseplikten på tre uker.

– Rett til skolegang vil ikke bidra positivt til at man forlater landet innen fristen eller søker om assistert retur. Tvert imot. Det vil være et incentiv for ikke å etterleve Utlendingsdirektoratets vedtak. Desto mer man trenerer, desto mer skolegang får man, mener han. (ANB)