alt right
FOTO: Blink O'fanaye/Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Den hvite frykten

Skandinavia spiller en viktig rolle i det nye alternativhøyre.

En ny rapport fra fra organisasjonen Hope Not Hate beskriver alt-right-miljøet som et tett sammenknyttet nettverk på tvers av landegrensene, preget av paranoia rettet mot venstresiden og frykt for at den hvite identiteten skal gå tapt.

Internett spiller en viktig rolle for miljøet. Men det gjør også konferanser i den virkelige verden. Det er der man knytter kontakter og bygger fellesskap. I dette bildet har Skandinavia faktisk blitt et knutepunkt. Og nå vil alternativhøyre samle seg her igjen. Lørdag 21. oktober skal det ifølge Facebooksiden til foreningen Scandza Forum foregå en slik konferanse i Bergen. Blant talerne er Counter-Currents redaktøren Greg Johnson, som også har deltatt på tidligere samlinger.

Dette er et miljø der velkledde menn og kvinner møtes for å diskutere folkemord, deportasjon og behovet for «hvite etnostater».

– Denne typen konferanser er viktige både for nettverksbygging og for å styrke samholdet, sier den svenske journalisten Patrik Hermansson som i ett år infiltrerte alt-rightbevegelsen.

Ifølge Hope Not Hates rapport er dette et miljø der velkledde menn og kvinner møtes for å diskutere folkemord, deportasjon og behovet for «hvite etnostater», og der hat og konspirasjonsteorier ligger like under den intellektuelle fernissen.

 

Forent mot verden

For Hermansson ble det et dramatisk år som kulminerte med sammenstøtene i Charlottesville i august der en motdemonstrant ble drept og 38 personer fra begge sider ble skadet.

Han beskriver det han har vært med på som en merkelig, men også lærerik opplevelse.

– Det var en mental påkjenning, men også veldig interessant. Jeg har lært veldig mye om hvordan en såpass konspiratorisk og lukket bevegelse fungerer, hvordan mennesker vender seg bort fra omverdenen og hvordan de støtter seg på hverandre.

Ideene jeg møtte var såpass syke at det var vanskelig å ta dem til seg.

– Når du selv var såpass tett involvert, merket du noen gang at du ble «påvirket» av ideene som verserte?

Nei, det kan jeg ikke si at jeg gjorde. På et nivå kan du bli revet med, særlig når du tilbringer dagevis med de samme folkene og de samme diskusjonene. Samtidig er du hele tiden bevisst på hva du holder på med, og at du er der under en falsk identitet, sier Hermansson.

Han fortsetter:

– Du må hele tiden være observant på hva du sier og gjør, slik at du beholder en distanse til personene du møter og diskusjonene du går inn i. I tillegg var ideene jeg møtte såpass syke at det var vanskelig å ta dem til seg, i hvert fall for meg, forteller han.

 

Hvit identitet under angrep

Alt-rightbevegelsen, eller «alternativhøyre» som Hermansson foretrekker å kalle det, er ikke en bevegelse i norsk forstand med landsmøter og vedtekter. I stedet er det en bred strømning som hovedsakelig forenes av en sterk mistillit til globaliseringen og det man oppfatter som en venstrevridd mainstreamkultur som er i ferd med å ødelegge vestlig sivilisasjon og hvite menns rettigheter.

Også innenfor bevegelsen er det en pågående debatt om hva den er og ikke er.

Ifølge den nevnte rapporten kan den deles inn i to understrømninger kalt «alt-light» og «alt-right», der den viktigste forskjellen er at alt-light fokuserer på kultur og unngår den åpenlyse rasismen, mens alt-right har tydeligere rasistiske og antisemittiske trekk og mener at hvit identitet er under angrep.

De forkaster idealene fra opplysningstiden og vil erstatte multikulturalisme med etnisk rene samfunn.

Mens mye av fokuset i media har vært på USA, stammer en stor del av tankegodset fra europeisk fascisme og fra den såkalte identitærbevegelsen som igjen har røtter i det franske «nye høyre».

Tenkere som Alain de Benoist og Guillaume Faye, samt russeren Aleksandr Dugin, er noen sentrale ideologer. De forkaster idealene fra opplysningstiden og den kristendomsinspirerte universalismen, og vil erstatte multikulturalisme med etnisk rene samfunn.

 

Fascistiske ideer

Andre er opptatt av menns rettigheter i det de mener er en tid som domineres av feminismen. I tillegg finnes rene nettroll, som mest av alt er ute etter å provosere.

– Ideologisk sett er det lite nytt her, sier Hermansson.

– Det meste av tankegodset kommer fra eldre europeiske, fascistiske tradisjoner – i hvert fall innenfor de mest ekstreme delene av miljøet, der man finner en god del tanker om blod, jord og rase i tillegg til esoteriske ideer om jødiske konspirasjoner.

Man trekker stadig frem ytringsfriheten, og at den er truet av kulturmarxister og politisk korrekthet.

Et annet fellestrekk er ønsket om å angripe venstresiden, som man mener er en trussel mot et godt organisert samfunn.

Enda en forestilling som ofte trekkes frem er ideen om at ytringsfriheten er under angrep fra feminister, antirasister og kulturkrigere på venstresiden.

– Man trekker stadig frem ytringsfriheten som argument, og at den er truet av kulturmarxister og politisk korrekthet. Og det fungerer, folk er opptatt av ytringsfrihet og har ofte en amerikanskinspirert oppfatning av begrepet, noe som innebærer at du kan si hva du vil til tross for at nesten alle land – også USA – har lovgivning mot hatprat. På den måten får man støtte fra mange, langt fra alle på høyresiden.

 

Internasjonal organisering

Bevegelsen havnet for alvor i fokus i august 2016. Da beskyldte Hillary Clinton Donald Trump for å slippe hatgrupper inn i mainstream og for å bruke en retorikk som var lett gjenkjennelig for rasister, kvinnehatere og andre som ifølge henne utgjorde alt-right.

På samme tid omtalte Steve Bannon, redaktør for nettstedet Breitbart og senere sjefsstrateg for Donald Trump, Breitbart som «en plattform for alt-right».

Bannon har i ettertid forsøkt å distansere seg fra dette. Imidlertid avslørte en nylig artikkel på nettstedet Buzzfeed at det en periode var tett kontakt mellom redaksjonsmedlemmer og mer moderate aktører assosiert med alt-light på den ene siden, og høyreekstremister på den andre.

Både i Seattle og New York diskuterte jeg nordiske personligheter og grupper som Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Patrik Hermansson mener det viktigste nye med dagens alternativhøyre er hvordan de organiserer seg på nett, med fora, podcasts og alternative nyhetsmedier.

– Det som skiller dem fra eldre bevegelser, er at de har klart å engasjere veldig mange gjennom internett, sier han.

– Det er en ny måte å få ut budskapet på, og noe som også forklarer hvorfor de fremstår som såpass internasjonale.

Mens eldre bevegelser, ifølge Hermansson, stort sett har vært nasjonalt orientert – med et lederskap som nok kunne samarbeide på tvers av grensene, men med ”fotsoldater” som nøyde seg med et nasjonalt perspektiv, har alternativhøyre blitt internasjonalisert på alle nivåer.

– Man har kontakter på tvers av grensene, gir penger til prosjekter i andre land og følger med på alternative medier fra flere ulike land. Både i Seattle og New York diskuterte jeg nordiske personligheter og grupper som Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Jeg var også flere ganger i email-tråder sammen med folk fra både Motstandsbevegelsen og fra London Forum, forteller Hermansson.

 

Konspirasjonsteorier som rekruttering

Den svenske nettradioen Red Ice Creations, som har eksistert siden 2003, er et av de alternative mediene som samler den nye ekstreme høyresiden. Red Ice Creations begynte som kanal for den «elleville» delen av konspirasjonskulturen med artikler om UFO-er, «mind control» og vaksiner. Dette har gradvis blitt byttet ut med en høyrevridd agenda der «antiglobalisme» og jødehat står i sentrum.

Tidligere i år slo redaktøren Henrik Palmgren seg sammen med forlaget Arktos Media og amerikanske Richard Spencer og startet AltRight Corporation. Richard Spencer er redaktør og aktivist, og har lenge fremstått som noe av en «alt-right-general». Han omtaler seg selv som «identitær», men har også gått inn for en separat hvit «etnostat». Han havnet for alvor i søkelyset etter Trumps valgseier, da han ble filmet med hevet høyrearm mens han ropte «Hill Trump! Hill seier!»

Konspirasjonsteorier er en vei inn i en radikaliseringsprosess for mange.

Ifølge Hope Not Hates rapport kan dette samarbeidet sees som et forsøk på å gi bevegelsen et mer ideologisk innhold, samt å gi Spencer tilbake noe av den innflytelsen han mistet etter Charlottesville der han var en av talerne i det som endte som en enorm PR-katastrofe både for ham selv og for bevegelsen han er en del av.

Patrik Hermansson mener konspirasjonsteorier er en vei inn i en radikaliseringsprosess for mange.

– Red Ice har blitt radikalisert sakte men sikkert de siste årene. Palmgren begynte ganske riktig som konspirasjonsteoretiker, sier han.

– Generelt er det mange som kommer inn i alternativhøyre via konspirasjonsrelaterte nettsamfunn. Man kan for eksempel starte med å være interessert i chemtrails eller flatjordsteori, som ikke er farlig i seg selv men som kan lede en til fora der man blir introdusert for antisemittisk tankegods, selve konspirasjonenes konspirasjon, og ideer om venstresiden som roten til alt ondt her i verden.

 

Konferanser som nettverksbygging

Hermanssons infiltrasjon i alt-right-miljøet gikk via London Forum, en organisasjon som arrangerer konferanser, middager og andre sosiale treff, og blant annet har hatt Richard Spencers medarbeider Reza Jorjani og kjente holocaustbenektere som gjester.

Lignende samlinger har funnet sted i en rekke land, inkludert Storbritannia, USA og Skandinavia. I Sverige har Identitär Ide-konferansen funnet sted i flere år i regi av Arktos Media, nettstedet Motpol og det høyreorienterte nettleksikonet Metapedia.

Det har også funnet sted to konferanser i regi av Bergensbaserte Scandza Forum, en i Oslo og en i Stockholm. Ifølge både Hermansson og kilder som var til stede skal medlemmer av Den Nordiske Motstandsbevegelsen ha deltatt begge steder, uten at det ser ut til å være noen offisiell forbindelse mellom gruppene.

Grunnideer er troen på at jødene styrer verden og at den hvite rasen er under angrep og kommer til å bli borte.

Patrik Hermanson mener slike konferanser er problematiske av flere grunner.

– For det første er disse gruppene dypt konspiratoriske. Grunnideer er troen på at jødene styrer verden og at den hvite rasen er under angrep og kommer til å bli borte. Dette er ting du må akseptere og mene om du skal være innenfor, og det er strenge normer for hva du skal mene og ikke mene i dette miljøet, sier han.

– Dermed blir konferanser viktige for å etablere og reprodusere normer. Konferansene blir en arena der man viser at man er med og kjenner reglene. For det andre blir de et sted å knytte kontakter og nettverke med andre på tvers av landegrenser, fortsetter han.

 

Ny konferanse i Bergen

En ny slik konferanse skal gå av stabelen i Bergen lørdag 21. oktober. Den er i regi av nevnte Scandza Forum.

Tidligere gjester på Scandza Forum-konferanser inkluderer Greg Johnson og John Morgan fra Counter-Currents, samt Mike Enoch fra nettstedet The Daily Shoah og den kontroversielle amerikanske psykologen Kevin MacDonald.

MacDonald er kjent for å anse jødedommen som en «gruppestrategi» som fremmer egen overlevelse, men som er potensielt ødeleggende for «vertssamfunnet».

Patrik Hermansson har i ett år infiltrert alt-right-bevegelsen. FOTO: EXPO

Scandza Forum er registrert i Bergen. I Brønnøysundregisteret er Frodi Midjord oppgitt som daglig leder og direktør i forumet. Midjord er tidligere bosatt i Sverige, og har bakgrunn fra høyreekstreme organisasjoner der. Han er også en av to verter for podcasten Me ne frego, som kan beskrives som antiglobalistisk og antisemittisk. Her har flere kjente alt-rightaktivister vært gjester, i tillegg til den norske partilederen Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

Midjord har overtatt som daglig leder i Scandza Forum etter Olav Torheim fra nettstedet Målmannen. Torheim talte også under konferansen i Oslo i juli.

Patrik Hermansson mener det er uklart hva som er formålet med helgens konferansen, men forteller at skandinaver er populære skikkelser i miljøet.

– Jeg har ikke truffet arrangørene selv, men jeg ser at de vokser, at de trekker et internasjonalt publikum og store navn som Greg Johnson, sier han.

 

Norden som forbilde og skrekkbilde 

Johnson har bakgrunn fra nettstedet og forlaget Counter-Currents og deltok også på de to forrige konferansene som Scandza Forum arrangerte. Johnson samarbeidet tidligere med Arktos Media, men skal ha vært i konflikt med disse siden juli 2016.

Patrik Hermansson mener det ikke er tilfeldig at Skandinavia har fått såpass stor betydning for mange i alternativhøyre.

-Norden er viktig av to grunner, eller for å si det på en annen måte: Det finnes to Skandinavia som er viktige på hver sin måte. På den ene siden ser vi en fortsettelse av de gamle, esoteriske forestillingene nazistene hadde på 30-tallet om ariere og den hvite rasens utspring, forteller han.

Dersom man faktisk tror at den hvite rasen er bedre enn andre, trenger man nemlig en forklaringsmodell.

Man maler et bilde av Sverige som en ”failed state” der man risikerer å bli drept, ranet og voldtatt.

– Det kan være at den hvite rasen har et annet utspring, at den er nedsteget fra guder eller fra utenomjordiske, eller at den stammer fra Skandinavia eller Thule, sier Hermansson.

– Da blir det naturlig å komme hit, forsøke å etterligne kulturen og opphøye skandinaver til perfekte ariere som ikke er tilsmusset gjennom raseblanding, akkurat slik nazistene gjorde på 30-tallet.

På den andre siden handler det mer spesifikt om Sverige som skremmebilde på venstrepolitikk, venstreideologi og kulturmarxisme.

– Man maler et bilde av Sverige som en ”failed state” der man risikerer å bli drept, ranet og voldtatt om man beveger seg ut av huset, som et sosialdemokrati som har ødelagt seg selv med naivitet, sier Hermansson.

Han tror dette er grunnen til at så mange i den internasjonale alt-right-bevegelsen trekkes til konferanser og andre arrangementer i Skandinavia.

– Folk vil gjerne ha skandinaver i bevegelsen. Det betyr rett og slett mye mer når skandinaver angriper politikken i Sverige eller Norge, poengterer han.

(Agenda Magasin har forsøkt å få Olav Torheim og Frodi Midjord i tale, men har ikke lyktes med det.)