Morten Langfeldt Dahlback

Filosof og skribent

Morten Langfeldt Dahlback er filosof og skribent.

Han er utdannet ved NTNU, hvor han nylig har levert en doktoravhandling om rasjonalitetsteori, og har vært gjesteforsker ved Rutgers University og Munich Center for Mathematical Philosophy.

Han har også jobbet som musikkanmelder for HISSIG! og som journalist for studentavisa Under Dusken.

Han har skrevet flere artikler, blant annet for Nytt norsk tidsskrift, Impuls: tidsskrift for psykologi, Beijing TRD og det filosofiske fagtidsskriftet Erkenntnis.