Fasit quiz: Etter valget-spesial

Hvor mange klarte du?

  1. Rita Ottervik.
  2. Arbeiderpartiet og SV.
  3. Industri- og næringspartiet (INP).
  4. Sognefjorden.
  5. Gjennom tunell.
  6. Senterpartiet.
  7. Venstre (eventuelt også Høyre). Sitat fra lederen lørdag 9/9: «Av partiene i Oslo er det Venstre som i dag svarer best på mange av utfordringene hovedstaden står overfor».
  8. Kari Nessa Nordtun.
  9. 62,4 prosent av de stemmeberettigede benyttet seg av stemmeretten i år.
  10. Anne Lindboe.