Fasit quiz: Quiz: Norsk langrenn, Folkets hus og masseoppsigelse

Hvor mange greide du?

  1. På Spjærøy på Hvaler, det ble oppført i 1898.
  2. Marte Mjøs Persen fra Arbeiderpartiet.
  3. Magasinet for fagorganiserte.
  4. I Kirkenes.
  5. I Brussel, Belgia.
  6. Nei.
  7. Steffen Handal.
  8. LO-bladet Fri Fagbevegelse (før det igjen, bare Fri Fagbevegelse).
  9. Alpin.
  10. Venstre, i februar 1884.