Elever som spiser lunsj
FOTO: pixelshot/Canva

Gratis skolemat er bra for både helse og læring

NYHET: Da de fikk mat på skolen, ble elevene mindre overvektige og bedre til å lese. Dette har langvarige, positive konsekvenser, ifølge ny studie.

En undersøkelse i fire bydeler i London viser at gratis skolemat har flere positive effekter. Tidligere studier har vist at skolemåltider for de yngste barna reduserer overvekt.

I de fire London-bydelene har alle elevene i barneskolen fått utdelt mat på skolen. De har ikke bare fått bedre helse, men har også blitt flinkere til å lese. For 11-åringene tilsvarer bedringen i leseferdigheter to ukers skolegang. Det forteller forfatterne av studien, som er gjort ved Institute for Social and Economic Research, University of Essex, til avisa The Guardian.

 

Første skolelunsj

Undersøkelsen viser også at behovsprøving av gratis skolemat kan bidra til en stigmatisering av barn fra lavinntektsfamilier. En universell ordning førte til at de som hadde rett til gratis mat fra før, spiste mer når de andre barna også fikk. Forskerne bak studien anslår at så mange som en av tre spiste sin første skolelunsj når maten ble gratis for alle.

Forskerne mener også at økningen i skoleprestasjoner har positiv innvirkning på lønnsinntekt senere i livet. At barna blir mindre overvektige, har positive effekter på helsen deres på lang sikt, selv om de skulle bli overvektige som voksne.

Dette skoleåret får alle barneskolebarna i London gratis skolemat. London-ordfører Sadiq Khan, som selv fikk dette da han gikk på skolen, kaller matutdelingen sitt «stolteste øyeblikk som ordfører», skriver The Guardian.

 

Kutter skolemat i Oslo

Flere Labour-politikere mener nå at alle skolebarn i England bør få gratis skolemat, men Labour-leder Keir Starmer vil ikke love dette.

I Skottland og Wales vil alle barneskolebarn få gratis skolemat fra i år.

Fra høsten 2023 fikk alle elever på ungdomstrinnet i Oslo tilbud om mat på skolen. Det nye byrådet kuttet finansieringen fra nyttår. Likevel har en tredjedel av skolene – de fleste på østkanten – fortsatt med skolemat dette skoleåret. Også andre steder i landet mister elevene skolematen som følge av politiske skifter etter høstens valg, skriver Aftenposten.