Trygve Svensson

Tankesmien Agenda.

Trygve Svensson er leder i tankesmien Agenda.

Han har tidligere blant annet jobbet som statssekretær i Nærings – og handelsdepartementet, rådgiver i Arbeiderpartiet og Geelmuyden.Kiese.

Han har også forsket og undervist ved Universitetet i Bergen.

Trygve var høsten 2016 TV2s retorikk-ekspert under USA-valget.