Grill-quiz: Kontroll- og konstitusjonskomite-spesial

Ti spørsmål det lukter svidd av.

  1. Tirsdag denne uka (7/11) ble seks topp-politikere utsatt for en maratonhøring på Stortinget om habilitet, hva heter de?
  2. Hva heter saksordføreren fra Venstre?
  3. Anette Trettebergstuen brøt habilitetsreglene da hun utnevnte sin venn Bård Nylund til styreverv, hva heter boka de utga sammen i 2017?
  4. I hvilke to selskaper som produserer forsvarsmateriell kjøpte Anniken Huitfeldts ektemann Ola Flem aksjer i, i strid med hennes advarsel?
  5. Foretok Sindre Finnes flere eller færre enn 3000 aksjetransaksjoner i løpet av de åtte årene hans kone Erna Solberg var statsminister?
  6. Hva heter lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen (KKK) og hvilket parti kommer han fra?
  7. Hva heter politikeren fra Oppland Frp som sitter i KKK?
  8. Hvilken tidligere utdanningsminister uttalte dette under KKK-høringen om habilitet: «Jeg er ingen ekspert på habilitet og inhabilitet. Men jeg kan mer nå enn noen gang tidligere i mitt liv».
  9. Hvem sa dette, ifølge NRK: «Man kan ikke vente på å bli fortalt hva som er de faktiske forholdene».
  10. Tonje Brenna brøt habilitetsreglene da hun ga styreverv til en god venn, hva heter denne advokaten som holdt quiz i hennes utdrikkingslag?

(Fasiten finner du her.)