FOTO: A Perry / Unsplash

Slik legger Storbritannia til rette for økonomisk kriminalitet

Økonomiske skurkestreker er ikke bare noe som skjer i Storbritannia; gjennom flere tiår har det vært lagt ned en koordinert innsats for å oppmuntre til det.

For et par år siden spurte Andrew, en amerikansk akademiker, om jeg ville ta en kaffe. Han undersøkte kinesiske penger, og ville høre om kinesisk-eid kapital i London og hva britiske myndigheter gjorde for å sikre at de som eide pengene hadde tjent dem på lovlig vis. Jeg får slike forespørsler innimellom, takket være min rolle som guide på London Kleptocracy Tours, hvor vi viser fram eiendommer som er eid av oligarker i de dyreste områdene i Knightsbridge og Belgravia, og jeg liker å hjelpe hvis jeg kan.

Vi møttes på en kafe i en storslått bygning på Trafalgar Square – en bygning som, fornøyelig nok, med tanke på temaet vi hadde møttes for å diskutere, hadde blitt byttet mellom ukrainske oligarker i 2016 for å avgjøre en krangel, på samme måte som sønnen min kunne ha gitt et sjeldent fotballkort til en venn etter en uenighet på lekeplassen. Andrew kom til møtet godt forberedt, og hadde en sjekkliste å jobbe gjennom, som tydelig var laget for å generere en liste med navn på andre han kunne snakke med.

Hvilken politimyndighet gjorde mest for å håndtere kinesisk hvitvasking av penger? Hvem var det best å snakke med? Hvilke påtalemyndigheter hadde ført de beste sakene? Hvem hadde foretatt den mest omfattende forskningen på kinesisk-eide penger i Storbritannia, og hvilke eiendeler ble oftest kjøpt for pengene? Hvilke politikere var mest årvåkne i dette spørsmålet, og hvordan var de organisert?

Det var ingen samordnet innsats mot kinesisk hvitvasking av penger, fortalt jeg ham.

Når jeg gjør undersøkelser i USA, blir jeg stadig forbauset over hvor villige de er til å sette seg ned med meg, stole på meg, snakke om arbeidet sitt og dele tilgang til dokumenter. Amerikanske journalister klager over arbeidsforholdene sine, akkurat som alle gjør overalt, men for meg er det å undersøke økonomisk kriminalitet i USA en like berusende opplevelse som når et barn slippes løs i en Lego-butikk. Andrew, derimot, var i ferd med å oppdage at den positive overraskelsen ikke virket den andre veien. Jeg tror han hadde håpet at jeg ville dele noen kontakter, og det er mulig han hadde vært bekymret for at jeg ville nekte å åpne adresseboken min for ham, men det virket ikke som om det hadde falt ham inn at jeg ikke ville ha noen adressebok å åpne; at de menneskene han så etter i bunn og grunn ikke eksisterte.

Det var ingen samordnet innsats mot kinesisk hvitvasking av penger, fortalt jeg ham, så det fantes ingen etterforsker som kunne snakke med ham om det. Det har egentlig ikke vært noen rettsforfølgelser som han kunne se på, og det finnes nesten ingen undersøkelser av hvor pengene har gått, hvordan de har kommet dit eller en gang hvor mange penger det gjelder.

Andrew hadde kommet til London for å finne ut hvordan Storbritannia bekjempet ulovlig økonomi, bare for å oppdage at dette ikke ble gjort i det hele tatt.

Men hvor var det som tilsvarte FBIs International Corruption Squad? Hvem gjorde jobben til Kleptocracy Team ved Justisdepartementet? Hva med Homeland Security Investigations; hadde Storbritannia noe som lignet dette? Bygget påklagemyndighetene saker, i en britisk versjon av Southern District of New York? Var det å nedkjempe en stor kinesisk hvitvaskingsnettverk en type sak som kunne fremme noens karriere? Hvilke kommisjoner i parlamentet sonderte dette? Det var vel noen som gjorde det?

Mens han snakket, begynte jeg å se situasjonen fra hans ståsted, noe som ga meg et perspektiv jeg aldri hadde hatt før. Problemet var at han kunne fortsette å hamre løs på forskjellige passord helt til steinene knuste, men det ville ikke hjelpe: det fantes ingen gruve med skatter han kunne åpne. Hvis han ville vite hvor mange kinesiske penger som kom inn til Storbritannia, hvem som flyttet på dem og hva som ble kjøpt for pengene, måtte han starte på bar bakke og gjøre hele jobben selv. Andrew hadde kommet til London for å finne ut hvordan Storbritannia bekjempet ulovlig økonomi, bare for å oppdage at dette ikke ble gjort i det hele tatt. Faktisk var det helt motsatt.

Det er selvsagt ikke bare Storbritannia som hjelper kleptokrater og kriminelle med å hvitvaske penger. Det økonomiske skyggesystemet som brukes av kinesiske kriminelle er overnasjonalt av natur. Det overskrider enkelt-jurisdiksjoner, og får kraften og motstandsdyktigheten sin fra det faktum at det ikke avhenger av et enkelt sted: hvis en jurisdiksjon blir fiendtlig innstilt til systemet, flytter pengene uanstrengt til et sted som ikke er det. Og systemet vokser hele tiden, etter som advokater, regnskapsførere og andre overtaler politikere til å gi dem tilgang til den typen honorar som de kan generere ved å flytte rundt på penger. Du finner det like mye i Dubai, Sydney, Lichtenstein og Curaçao som du gjør i Sveits eller New York. Men mest av alt finner du det i London.

Uansett hvor ille andre land er, har Storbritannia i årtier vært verre.

Storbritannia er så mye mer engasjert i denne virksomheten enn alle de andre stedene. Økonomiske skurkestreker er ikke bare noe som skjer i Storbritannia; gjennom flere tiår har det vært lagt ned en koordinert innsats for å oppmuntre til det. Dette er vanskelig å forstå, fordi det går så imot Storbritannias bildet utad: som landet med Harry Potter, Dronning Elizabeth II og Downton Abbey; et sted som er kjennetegnet ved ironi, tradisjon og mektige frokoster. Kjeltring-bankfolk er vulgære, og hvis det er noe vi vet om Storbritannia, så er det at de ikke er vulgært. Uansett hvor ille andre land er, har Storbritannia i årtier vært verre. Det fungerer som et gigantisk smutthull, som undergraver andre lands regler, knar ned skattenivåene, gjør reguleringer ineffektive og hvitvasker pengene til utenlandske kriminelle.

Det er ikke bare det at Storbritannia ikke etterforsker skurkene, landet hjelper dem også. Å flytte og investere pengene deres er selvsagt en sentral del av det Storbritannia gjør, men det er bare begynnelsen: Landet utdanner barna deres, løser juridiske disputter, letter reisen inn til den globale overklassen, skjuler kriminaliteten deres og lar dem slippe unna konsekvensene av handlingene sine.

Det er derfor vi ikke etterforsker de sakene du snakker om – det er ikke sånt en butler gjør.

«Storbritannia er som en butler», sa jeg til slutt, da jeg forsøkte å forklare for oss begge hva det var som foregikk. «Hvis noen er rike, enten de er kinesere eller russere eller hva, og de trenger å få noe gjort, da løser Storbritannia det for dem. Vi er ikke en politibetjent, slik som USA, vi er en butler, en butler for verden. Det er derfor vi ikke etterforsker de sakene du snakker om – det er ikke sånt en butler gjør.»

Han så på meg et øyeblikk, kanskje forsøkte han å finne ut om jeg mente det jeg sa.

«Hvor lenge har dette pågått?» spurte han til slutt, og svaret kom til meg uten at jeg behøvde å tenke meg om. Plutselig var det innlysende.

«Det startet på 1950-tallet. Vi trengte en ny forretningsmodell etter at USA tok over som verdens supermakt, og dette var det vi fant.»

Dette er et utdrag fra Butler to the World: How Britain Became the Servant of Tycoons, Tax Dodgers, Kleptocrats and Criminals av Oliver Bullough (Profile Books 2022).