FOTO: Terje Pedersen, ANB

LO roser Aps oljekompromiss

– Jeg vil påstå at det Jonas Gahr Støre nå har gjort er rein og skjær statsmannskunst, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Mandag kom programkomiteen til Arbeiderpartiet fram til et kompromiss i saken om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Kompromisset handler om kun å konsekvensutrede området lengst unna Lofoten, kalt Nordland 6-feltet.

Kristiansen har lenge vært tydelig på at LO ønsker en full konsekvensutredning av alle områdene. Senest forrige uke gjentok hun at hun forventer en full konsekvensutredning av områdene i neste stortingsperiode. Nå roser hun likevel Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre for å ha funnet et kompromiss.

– I LO har vi hatt et utgangspunkt på konsekvensutredning. Vi har et kongressvedtak på at vi skal utrede alle tre områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men så har tiden beveget seg på de fire årene vi har vært inne i. Og det er veldig mange flere i våre rekker som har havnet på vernsiden enn det var da vi hadde den forrige kongressen, sier Kristiansen til Avisenes nyhetsbyrå (ANB), og legger til:

– Når jeg ser mediebildet der både miljøbevegelsen og høyresida er like kritiske mot dette vedtaket, tenker jeg at de har truffet godt. Og det er et vedtak som både fagbevegelsen, de politiske partiene og næringa kan leve med.

Den nøtta mener jeg Arbeiderpartiet har knekt.

Både innad i Arbeiderpartiet og innad i LO har det vært store uenigheter om man skal konsekvensutrede de sårbare områdene i nord. Blant annet har Fagforbundet vært mot utredning, mens Fellesforbundet har vært for.

– Hvordan har du opplevd at sekretariatet og organisasjonen har taklet dette spørsmålet?

– Jeg har opplevd at forbundene har gjort sine vedtak på sine landsmøter. Men når de er blitt konfrontert med vedtakene, enten de har vært for eller mot konsekvensutredning, har de snakket kompromiss med en gang. Fagforbundet gjorde det, HK gjorde det, og man har gjort det i Arbeiderpartiet.

– Alle har vært innstilt på at man må finne en løsning. Den nøtta mener jeg Arbeiderpartiet har knekt. De har funnet en løsning som tar hensyn til alle næringer som vil bli berørt av dette spørsmålet, sier Kristiansen.

nyhetsbrevet

Argumentet LO har brukt for å fronte en konsekvensutredning, har vært verdiskaping og arbeidsplasser i nord. Kristiansen understreker at selv om hun og LO mener Ap har landet på et godt kompromiss, er LO fortsatt for en konsekvensutredning av alle tre områdene.

LO mener Aps kompromiss tar hensyn til alle næringer i nord, også fiskeri og turistnæring.

– Det man har gjort er at man har foreslått en vernesone rundt de kystnære områdene. Man snakker om en femmilsgrense fra Lofotodden og opp mot Vesterålsgrensen. Så skal man ta med Værøy og Røst. Der har man imøtekommet turistnæringa, som har vært opptatt av at man ikke må ødelegge for dem.

Har ikke LO og Arbeiderpartiet også et ansvar for å skape arbeidsplasser og verdiskaping?

– Når det gjelder vedtaket om konsekvensutredning av Nordland 6, har man vært veldig tydelig på at dette må gjøres i nær samhandling med fiskeriinteressene. Man må gjøre det med best mulig tilgjengelig teknologi. Og man må rett og slett samhandle med næringen sånn at dette ikke går utover fiskerinæringa, sier hun.

– Olje- og energiminister Terje Søviknes har kalt dette vedtaket et svik både mot verdiskaping og arbeidsplasser i nord, men også mot en svær olje- og gassindustri som ligger nede med brukket rygg?

– Høyresiden kan jo kikke seg i speilet og spørre seg selv om hva de har gjort for næringen i perioden vi nå har vært inne i. Hva har de gjort for å få folk i arbeid på Sørvestlandet, som har det største trøkket? Hva har de gjort for å få Venstre og KrF med i båten for å foreta konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen? Ingenting. Det provoserer meg ganske kraftig når andre partier prøver å finne løsninger at de går ut på den måten. De burde takke Arbeiderpartiet.

Da er det snakk om å finne løsninger sånn at vi kommer oss videre

– Har ikke LO og Arbeiderpartiet også et ansvar for å skape arbeidsplasser og verdiskaping?

– Det har vi gjort. Et kompromiss handler om å gi og ta. Og det har begge sider her gjort. De som snakker om varig vern, har måttet gi masse. Vi som snakker om full konsekvensutredning, har også måttet gi masse. Noen ganger havner vi oppi sånne situasjoner. Da er det snakk om å finne løsninger sånn at vi kommer oss videre, sier Kristiansen, og legger til:

– Vi har ikke sagt at Nordland 7 og Troms 2 skal ligge brakk og vernet til evig tid. Vi har sagt at det må vente til vi får en helhetlig forvaltningsplan som setter det inn i en større sammenheng.

Kristiansen mener LO nå kan hente inspirasjon hos Arbeiderpartiet når organisasjonen skal behandle det samme spørsmålet på LO-kongressen i mai. (ANB)

nyhetsbrevet