jonas gahr støre
FOTO: Bernt Sønvisen/Ap

– Naivt å tro at vi er skjermet

Ap-leder Jonas Gahr Støre frykter at den store politiske uroen vi ser i andre europeiske land kan komme til Norge.

(ANB:)– De veldig store spenningene vi ser i andre land, ser vi ikke i Norge i dag. Men å tro at vi er skjermet for det vil være naivt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Avisenes Nyhetsbyrå.

Denne uka holdt han sin oppsummerende pressekonferanse for det politiske halvåret vi går ut av. Støre frykter at den store politiske uroen vi ser i andre europeiske land kan komme til Norge.

– På stadig nye områder ser du at det oppstår nye usikkerhetsområder om arbeid. Mer midlertidighet, mer useriøst i form av at du har løse kontrakter, korttidsstillinger og faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag, og dårlig beskyttelse, påpeker Ap-lederen.

Støre gikk blant annet til angrep på økt ulikhet i Norge, særlig økonomiske ulikheter, ulikhet mellom by og land, og ulikhet mellom dem med fast, trygg jobb og dem med en usikker jobb.

nyhetsbrevet

– Det øker spenningsnivået, og det berører samfunnstilliten. Det er noe vi skal være veldig oppmerksomme på. Og bruke tiden mens vi ennå har den og ressursene mens det ennå er muligheter, uttaler Støre.

Når Arbeiderpartiet har angrepet regjeringspartiene for å forsterke ulikheten i Norge, har de ofte fått i retur at deler av den voksende ulikheten kan tilskrives innvandring, blant annet fra EU-land. Men Støre mener en ny EØS-debatt i Norge er et villspor.

Han mener vi i Norge har stor nasjonal handlefrihet for å bestemme hvordan arbeidslivet her skal være.

– Jeg tror ikke at uten EØS-avtalen hadde vi ikke hatt denne utfordringen. Norsk økonomi ville vært i en helt annen situasjon hvis vi ikke hadde hatt arbeidskraft fra EØS-området de siste 10–15 årene. Men vi har i for liten grad tenkt at norske myndigheter kan stille krav til hvordan det er å være på jobb i Norge. Norske fagforeninger kan jobbe aktivt for å sørge for at arbeidskolleger som kommer utenfra får en innføring i norske spilleregler, og tilby medlemskap og undervisning slik at de kan komme inn i det ordnede norske arbeidslivet, sier Jonas Gahr Støre.

Agenda Magasin har skrevet flere saker om den politiske uroen i Europa og USA. Noen av dem kan du lese her:

– Folk er desillusjonerte.
Vår styreform er utdatert. De etablerte partiene må forandre seg radikalt, mener forsker Claudia Chwalisz.

Høyrepopulismens ubevisste sjeleliv

Folk stemmer ikke på høyrepopulistiske politikere fordi de er fattige, men fordi de er autoritære.

Hvorfor lykkes populistene?

Populistiske partier har lenge hatt vind i seilene. Likevel vet forskere svært lite om hvordan populistene kommuniserer, eller hvordan populistiske budskap påvirker velgerne.

De brysomme

De blir kalt dumme, voldelige og rasistiske. Patriotene som flokker seg rundt Donald Trump og Boris Johnson og «ikke vet sitt eget beste». Den hvite marginaliserte europeiske og amerikanske arbeiderklassen som får skylden for brexit og trumpismen.

Les flere saker under.

(ANB/AGENDA MAGASIN)

nyhetsbrevet