FOTO: Miljøstiftelsen ZERO/Flickr cc

– Betal ut en lokal klimasjekk til folk

Marius Holm i miljøstiftelsen Zero mener klimapolitikken må oppleves som rettferdig for at den skal være effektiv. Han foreslår en ny måte å tenke om klimaavgifter.

Hvordan får man til en klimapolitikk som effektivt kutter utslipp, uten at den blir – eller oppleves som – så skjev at den samme politikken blir stoppet? Stadig flere stiller spørsmålet, når man ser hvordan bensinavgifter skaper opprør i Frankrike, hvordan bompengepartier får stor oppslutning i flere byer i Norge. Samtidig øker verdens klimagassutslipp øker og tusenvis av ungdommer har demonstrert i flere omganger for mer klimahandling.

I siste episode av podcasten Noen har snakket sammen har vi besøk av Marius Holm fra miljøstiftelsen ZERO.

– En effektiv klimapolitikk oppfattes gjerne av økonomer som den som billigst mulig kutter utslipp. Men en effektiv klimapolitikk må jo bli vedtatt for å kunne være effektiv. De enkle samfunnsøkonomiske svarene om å bare øke avgiften nok til at endring lønner seg, det kan gjøre klimapolitikken så upopulær at den ikke blir vedtatt – fordi folk opplever den som urettferdig, sier Holm.

For et flertall av befolkningen vil den sjekken være større enn det du har betalt i CO2-avgift.

Et tiltak kan være det som har vært omtalt som karbonavgift til fordeling. Da betaler man mer jo mer man slipper ut, men pengene betales ut igjen til folk. ZERO-sjefen kaller det en klima-sjekk.

– Hvis vi for eksempel øker CO2-avgiften med et par kroner, vil det koste en gjennomsnittshusholdning noen tusen i året. Hvis alle husholdninger fikk utbetalt det som en engangsutbetaling etter jul når alle er blakke, og det kalles “klimasjekken”, så vil man se at man får tilbake de pengene man har betalt inn. For et flertall av befolkningen vil den sjekken være større enn det du har betalt i CO2-avgift. Mens de som har mange biler, flyr mye, har høy kjøpekraft og høye utslipp, vil gå i minus.

nyhetsbrevet

Det å gi klimapolitikken økt legitimitet handler ikke bare om å ta sosiale hensyn. Det er også et by/land aspekt her.

– Avgiftsfritaket for elbil har gjort utslippsfri mobilitet på bygda mulig for de mange. Nå har vi elbiler som koster omtrent det samme som bensin- og dieselbiler. Alle som kjøper ny bil har antakelig råd til en elbil. Nå har vi elbiler som har rekkevidde på 25 mil om vinteren og 40 mil om sommeren. Det dekker ikke alle behov enda, men det begynner å hjelpe. Og det begynner å komme brukte elbiler, sier Holm.

Han tar til orde for at også klima-sjekken kan ta høyde for det geografiske:

–  Hvis du opplever at du sender penger fra bygda og inn til Oslo – det tror jeg er en dårlig idé. Hvis vi i stedet omfordeler lokalt, da tror jeg vi kan løse det. Ordningen håndteres nasjonalt, men betales ut på kommunenivå. Det kan gi økt legitimitet.

I podcasten tar ZERO-sjefen også til orde for at det må være mulig å kjøpe solceller uten egenkapital, og for at oljefondet må brukes som en muskel for global klimaendring.

Podcasten kan du høre i din podcast-app eller i spilleren under her: