Mette Frederiksen
FOTO: News Øresund - Johan Wessman

Nå leder hun arbeidernes parti

Nå er det fastslått: Mette Frederiksens kursendring virket. Sosialdemokratene er igjen blitt arbeiderklassens foretrukne parti i Danmark.

Det viser de første tallene fra den danske valgundersøkelsen, som ble publisert på Altinget.dk mandag. I 2015 var Dansk Folkeparti (DF) det største partiet i den danske arbeiderklassen, og fikk 26 prosent av stemmene derfra. I folketingsvalget i juni 2019 var Sosialdemokratene suverent størst blant arbeiderne, med 25,4 prosent av stemmene. DF fikk bare 11,6 prosent. Venstre var nest størst med 14,3 prosent.

– Å flytte et parti så fundamentalt som Mette Frederiksen har gjort, er litt av en bragd, fastslår Kasper Møller Hansen, professor i statsvitenskap ved København universitet og ansvarlig for undersøkelsen.

Sosialdemokratene er et annet parti enn for fire år siden.

Innvandring avgjorde

Partileder Frederiksens kursendring etter at hun tok over styringen av partiet i 2015 har fått mye oppmerksomhet. Det har først og fremst handlet om innvandringsspørsmålet, sier Møller Hansen:

– Under hennes ledelse begynte partiet tidlig å følge de borgerlige i deres innstramminger i innvandringspolitikken, for å legge spørsmålet dødt. Det lyktes hun med. Nå har hun fått velgere som ønsker en strammere innvandringspolitikk, og mistet de som ikke ønsker det.

Velgerne som vil stramme inn befinner seg i stor grad i arbeiderklassen, ifølge Møller Hansen. I undersøkelsen er arbeidere definert som velgere som svarer at de er enten ufaglærte eller faglærte arbeidere. I 2015 hadde DF flest slike velgere, med en andel på 26 prosent.

– DFs velgere har vendt tilbake til Sosialdemokratene. Samtidig har Sosialdemokratene tapt høyt utdannede velgere til Sosialistisk Folkeparti og Radikale venstre. Sosialdemokratene er størrelsesmessig på samme nivå som tidligere. Men de har fått et nytt velgerkorps, og det gjør at Sosialdemokratene er et annet parti enn for fire år siden. Det er andre velgere som utgjør stammen, sier Møller Hansen.

 

De blå Bjarner

Men er forskjellen egentlig så stor? Også i 2015 stemte 23 prosent av de som ble definert som arbeidere på Sosialdemokratene. I 2019 var tallet 25,4 prosent. Og fortsatt har DF størst appell i arbeiderklassen, relativt sett: Partiet fikk 8,7 prosent av stemmene totalt, men 11,6 prosent av arbeiderklassestemmene i 2019.

– Samtidig har DF også blitt et veldig lite parti, innvender Møller Hansen.

– Det DF har mistet, er arbeidervelgerne. De «blå Bjarner», som vi kaller dem i Danmark. Og det er de som avgjør valget.

– Er innvandring hele forklaringen?

– Det er en viktig forklaring. I tillegg har vi også pensjonssaken. I samme periode som Fredriksen kom med sitt utspill om bedre pensjonsvilkår for arbeidere, så vi på målingene at mange av disse velgerne kom tilbake. Det er også en forklaring at DF var i krise, de mistet velgere til partiet Stram kurs til høyre og til Sosialdemokratene til venstre.

– De danske sosialdemokratenes kursendring har vært mye diskutert i Norge. Kan oppskriften kopieres?

– Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om norsk politikk. Men det vi har sett i Danmark, er at Sosialdemokratene var veldig tydelige på å erkjenne hvilket problem innvandringsspørsmålet var for dem, at DF hadde monopol på en stram innvandringspolitikk. Det har endret seg fundamentalt de siste årene, slik at partiet har vunnet sitt tapte terreng tilbake, sier Møller Hansen.

– Nå er det langt flere partier som appellerer til velgere som ønsker stram innvandringspolitikk, og det er det mange som gjør, særlig de med lav utdanning. De har flyttet seg over midten, og det er viktig forklaring på at vi har den sterkeste røde blokken vi har sett på 50 år. Vi har nå en situasjon der Danmark er blitt veldig rødt, men rødt på en måte der det er tydelig at mange av velgerne vil ha en stram innvandringspolitikk.

Det virker som partiet har plassert seg godt i midten av dansk politikk.

Har plassert seg godt

Hvordan vil dette da gå i regjering? Sosialdemokratene styrer nå som en mindretallsregjering, med støtte fra Radikale Venstre, Enhedslisten og Sosialistisk folkeparti, som alle gikk til valg på en mer liberal innvandringspolitikk, og hentet velgere fra Sosialdemokratene på det. Møller Hansen tror ikke det blir et stort problem.

– Vi er i en situasjon der det ikke kommer mange innvandrere til Danmark. Så regjeringen trenger ikke stramme til politikken ytterligere. Så lenge de bare holder linjen de har, vil Sosialdemokratene stå ganske sterkt. Det virker som partiet har plassert seg godt i midten av dansk politikk. De kan gå begge veier: til venstre i økonomisk politikk og miljø, og den andre veien i andre spørsmål, som innvandring.

– Blir det vanskeligere for partiet å vokse med dagens velgersammensetning?

– Det viktige er å bli statsministerparti, det er de blitt. Samlet sett står de bedre nå enn før fordi de er i regjering. Hvis de klarer å gjennomføre det de har lovet på pensjon og klima, og holder en stram innvandringslinje, så kan de si at de har holdt det de har lovet i valgkampen. Da kan partiet vokse videre, sier valgforskeren.