Ivar A. Iversen

Redaksjonssjef, Agenda Magasin

Ivar A. Iversen er redaksjonssjef i Agenda Magasin. Han er utdannet statsviter, har tidligere vært redaksjonssjef og konstituert sjefredaktør i Morgenbladet, og hatt ulike journalist- og redaktørstillinger i Dagsavisen.

Epost
ivar@agendamagasin.no