FOTO: Roy Ervin Solstad, Transportarbeideren/ANB

Ny plan for å sikre post fem dager i uka

SV vil kopiere modell som er innført og etablert i andre land.

– Vi foreslår å gi Posten helt nye og selvfinansierende oppgaver i tillegg til ordinær postombæring. Modellen fungerer i flere andre land og kan sikre utlevering av post fem dager i uka, sier stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

Flere tjenester

SV forventer en samlet opposisjon i ryggen når partiet over nyttår legger fram forslaget i Stortinget. Partiet er kritisk til regjeringens forslag om at posten bare skal leveres annenhver dag fra 2020.

– De foreslåtte endringene i postloven vil ha dramatiske konsekvenser og svekke en viktig del av norsk infrastruktur, ved siden av at flere titall lokalaviser vil stå i fare for å bli nedlagt, mener Nævra.

– Nå må alle gode krefter se på denne utfordringen fra alle mulige konstruktive vinkler, sier han.

Løsningen som SV nå foreslår er å gi Posten andre oppgaver enn i dag. Inspirert av hva land som Frankrike, Nederland, Sveits, Finland og Tyrkia har innført i postvesenet, mener partiet det er fornuftig å se om det samme også kan settes ut livet i Norge. Nævra nevner følgende tjenester:

  • Levering av mat og ferdige måltider på døra (Sveits og Nederland)
  • Hente og levere biblioteksbøker (Tyrkia)
  • Sosiale besøk, særlig til eldre i byer og distrikter (Frankrike)
  • Hente og sjekke inn bagasje når du skal fly (Nederland)

 

Tydelige fordeler

– Vi ønsker ikke at posten skal få oppgaver som det offentlige og autorisert helsepersonell allerede utfører i dag. I Finland har Posten gått lengre enn det vi ønsker. Tjenestene skal være et supplement til eksisterende tjenester og ikke være en erstatning eller en avlastning, understreker han.

SV ønsker at et offentlig utvalg skal ferdigstille forslaget i løpet av 2019. Utvalget må, ifølge Nævra, være bredt sammensatt og inkludere representanter fra fagbevegelsen.

– Modellen vi lanserer vil gi mange og tydelige fordeler, sier Nævra, og nevner blant annet avisdistribusjon over hele landet. Mediebransjen har tidligere tatt til motmæle mot regjeringens forslag om halvering av antall postdager. Frykten er at post annenhver dag vil gå hardt utover avisene.

 

Tilbyr et kinderegg

Nævra karakteriserer forslaget som viktig i en kultur- og distriktspolitisk sammenheng.

– Dette kan gi Posten økte inntekter og dermed ivareta fem dagers ombæring uten en for sterk statlig finansiering. Vi har ikke tenkt ferdig en løsning, men ser åpenbare muligheter – fra et lavterskeltilbud med en postfunksjonær som banker på hos eldre og spør om alt er bra til et kinderegg som ivaretar både tre og fire hensyn samtidig, påpeker SV-politikeren.

Nævra er innforstått med at vi sender færre tradisjonelle brev og at digitaliseringen øker. I dag er også behovet for statlige kjøp av ulønnsomme tjenester beregnet til cirka 700 millioner kroner. Han synes likevel det er respektløst overfor alle som foretrekker papir å halvere postdagene. Mediene frykter at kuttet kan føre til at det blir slutt på dagsaviser utenfor tettbebygde strøk.

 

Ikke avvisende

Gitt at Sp og Ap støtter forslaget, er SV er avhengig av KrFs velsignelse for å få flertall i Stortinget. Nævra sier forslaget er viktig både når det gjelder distriktene og i et sosialt perspektiv. Hans Fredrik Grøvan i KrF omtaler initiativet fra SV som «nytenkende og interessant».

– Vi stiller oss ikke avvisende til dette forslaget. Det er viktig å sørge for en likeverdig posttjeneste og at folk får levert det de har behov for av tjenester, understreker Grøvan overfor ANB.

Han er imidlertid litt tilbakeholden og sier at SVs idé også inneholder noen problematiske sider.

– Tilleggstjenestene som SV ser for seg at Posten skal ha utover vanlig postombæring, må ikke stå i veien for profesjoner som utfører samme tjenester i dag. Forslaget kan oppfattes som en konkurranse overfor selskaper som tilbyr tilsvarende tjenester i privat regi, sier Grøvan. (ANB)