Ingrid Fadnes

Medlem av forskergruppa MEKK (Medier, Krig og Konflikt) ved OsloMet og frilansjournalist.

Har mastergrad i Latin-Amerikanske studier fra Universitetet i Oslo og UNAM Mexico.

Har studert og jobbet i Mexico, Mellom-Amerika og i Brasil de siste årene, blant annet som koordinator for solidaritetsbrigadene til Latin-Amerikagruppene i Norge.