FOTO: Dan/Flickr cc

Podcast: I 2019 er vi best i Europa (på miljø)

Oslo har blitt kåret europeisk miljøhovedstad for 2019. Vi har besøk av miljøbyråd Lan Marie Berg, som forteller om året vi går inn i og byrådets miljøpolitikk

Byer står for 70 prosent av utslippene i verden, så byene er nødt til å være en del av klimaløsningen. Oslo gjør sin del og har blitt belønnet av EU. Denne uken har det vært åpningsarrangementer for året som markerer Oslo som europeisk miljøhovedstad. Prisen kan sammenlignes med det vi kjenner som kåringen av en europeisk kulturhovedstad, som Stavanger var for noen år siden.

– Det er på en måte europamesterskapet i miljø vi har vunnet, sier Lan Marie Berg, miljø- og samferdselsbyråd i Oslo

– Noe av grunnen til at vi vant er den jobben som har blitt gjort over flere år. Vi har for eksempel et veldig godt kollektivtilbud. Og fordi vi har høye ambisjoner for framtiden. Folk i Oslo elsker å leve miljøvennlig.

Av arbeid som gjenstår er blant annet oppgradering av rørsystemet under Oslo. Det er mye vann som lekker fra rørene, og det er ventet mer vann i framtiden. Det det blir også viktig å redusere utslipp fra transportsektoren, avfallsforbrenning og oppvarming av bygg.

Byrådets mål for Oslo er å være enn nullutslippsby innen 2030.

Det vil sikre framtiden for kommende generasjoner, men også gjøre byen bedre å bo i her og nå.

– Det vi har sett er at når vi setter rammene og sier at vi skal ha tilnærmet nullutslipp i 2030, så kommer næringslivet med løsninger og folk tilpasser seg. Og da går det fortere å kutte enn man kanskje hadde trodd. Jeg har aldri vært så optimistisk på vegne av klodens klima som etter at jeg ble byråd i Oslo. Folk ønsker å kutte utslipp.

Episoden har også et snev av juss og ILO-konvensjoner i seg.