FOTO: Runar Nørstad/ANB

Podcast: Om EØS, lokaldemokrati og folkestyre

Denne gangen har vi med oss Senterparti-nestleder Anne Beathe Tvinnereim, og snakker om et argument mot EØS-avtalen som er viktig både for Senterpartiet og mange andre som er kritiske til EØS: Demokrati-argumentet

Etter at Fellesforbundets avdeling 5 stemte for norsk utmelding fra EØS-avtalen, har debatten gått høyt og lavt. Vi har tidligere snakket med [LINK] Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik om én av de viktige diskusjonene som går – hvordan kan vi ivareta arbeidstakernes rettigheter og lønnsvilkår best mulig? I eller utenfor EØS? Denne uken har vi besøk av Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim. For Senterpartiet er et av de aller viktigste argumentene mot EØS-avtalen et argument om at avgjørelser må tas nærmest mulig de det angår.

– EU er noe annet enn en handelsavtale eller organisasjoner som WTO eller FN-organisasjoner, fordi den er overnasjonal og ikke en mellomstatlig organisasjon. Hvis vi ikke bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen har også vi avgitt suverenitet til en overnasjonal organisasjon, sier Tvinnereim.

Hun mener ikke bare er i diskusjonen om EØS den demokratiske nærheten er avgjørende

– Prinsipielt er et godt demokrati at folk faktisk får påvirke, og å ha direkte tilgang på å kunne snakke med ordføreren på butikken, samtidig som det man har makt over spørsmål som faktisk betyr noe. Derfor bør mer flyttes ned til kommunalt og fylkeskommunalt nivå, sier hun.

Vi rekker også å sneie innom ukens brexit-debatt og en ny utredning som kommer til å få mye å si for debatten om norsk skole framover.