Robert R. Hansen

Seksjonsleder for Europa, LO

Robert R. Hansen jobber som seksjonsleder for Europa på internasjonal avdeling i LO i Norge. Han har tidligere vært LOs ungdomsrådgiver og rådgiver ved LOs Brusselkontor.

Han har tidligere hatt en rekke tillitsverv i fagbevegelsen, AUF og Arbeiderpartiet i Østfold. I dag er han medlem av sentralstyret i Nei til Atomvåpen.