Robert R. Hansen

Leder, LOs Brusselkontor.

Robert R. Hansen er i dag leder for LOs Brusselkontor. Han har tidligere vært seksjonsleder ved internasjonal avdeling, LOs ungdomsrådgiver og rådgiver ved LOs Brusselkontor.

Han har tidligere hatt en rekke tillitsverv i fagbevegelsen, AUF og Arbeiderpartiet i Østfold.